Absolwenci kierunku „prawo” w Wyższej Szkole Prawa i Administracji doskonale poradzili sobie z egzaminem na aplikacje prawnicze. 70 proc. osób, które przystąpiły do tegorocznych egzaminów, dostało się na wybraną przez siebie aplikację. 

Najlepszy wynik odnotowali absolwenci WSPiA, którzy przystąpili do egzaminu na aplikację komorniczą. W tym przypadku egzamin pozytywnie zdało 100 proc. naszych absolwentów. Na aplikację adwokacką dostało się 70 proc. absolwentów WSPiA zdających egzamin. Absolwenci przystąpili również do egzaminu na aplikację notarialną. W tym przypadku test pozytywnie zaliczyło 50 proc. osób. Jeśli chodzi o aplikację radcowską, to egzamin zdała 1/3 absolwentów WSPiA, którzy przystąpili do testu.

Ogółem w tym roku na wybraną przez siebie aplikację dostało się 70 proc. absolwentów WSPiA, którzy przystąpili do egzaminów. – Taki wynik to doskonała wiadomość – uważa dr Zbigniew Niezgoda, prodziekan ds. Kształcenia Praktycznego w WSPiA.

– Pokazuje to, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowani do egzaminów na aplikacje prawnicze, a prowadzony przez naszą uczelnię System Kształcenia Praktycznego doskonale się sprawdza. System ten jest ciągle rozwijany i unowocześniany, tak by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom i wymogom rynku pracy oraz pracodawców. Taki system praktyk stwarza możliwość przygotowania studentów do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. System ten łączy wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem doświadczenia praktycznego – mówi dr Zbigniew Niezgoda.

Jedni z najlepszych

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji prowadzi studia na kierunku „prawo” od 7 lat. Od trzech ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Pierwsi absolwenci kierunku „prawo” ukończyli studia w 2012 r. W grudniu tego samego roku w WSPiA odbyła się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej.

WSPiA zajmuje 3 miejsce (na 19 niepublicznych uczelni kształcących na kierunku Prawo) w „Rankingu wydziałów prawa” przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama