2 tysiące złotych mogą otrzymać osoby rozpoczynające od października studia. Stypendia przyzna marszałek województwa podkarpackiego. Warunkiem są bardzo dobre wyniki z matury.

Stypendia marszałka to nowe zadanie, jakie w tym roku realizuje Urząd Marszałkowski. Program stypendialny ma wspierać podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców Podkarpacia oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

Zgodnie z regulaminem programu stypendialnego, stypendia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynającym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Warunki uzyskania stypendium

– podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej na terenie województwa podkarpackiego

– uzyskanie z egzaminu maturalnego 100 % punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, w związku z posiadanym tytułem laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– albo uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – równego co najmniej 80 % punktów.

Stypendia otrzyma 100 osób

Studenci starający się o stypendia będą musieli złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek oraz kserokopię świadectwa maturalnego, a także zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta i własnoręcznie sporządzone oświadczenie o podjęciu po raz pierwszy studiów.

– Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Stypendia zostaną przyznane 100 osobom, które uzyskały najlepsze wyniki na maturze – informuje Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Stypendium zostanie wypłacone studentowi jednorazowo w wysokości 2 tys. zł. Nabór wniosków zaplanowano na październik. Szczegółowe informacja na temat programu stypendialnego, w tym regulamin i załączniki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej edukacja.wrotapodkarpackie.pl.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama