Zdjęcie: Materiały Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Reklama

Po naszej publikacji na temat unieważnienia przetargu na budowę jednostki straży pożarnej w rzeszowskiej strefie ekonomicznej Dworzysko, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Tomasz Baran wydał oświadczenie. Poniżej publikujemy je w całości. 

W związku z publikacjami pojawiającymi się w regionalnych mediach odnoszącymi się do budowy nowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie informuje, że finansowanie inwestycji jest nierzetelnie przedstawione. Z zamieszczonych w mediach informacji wynika, iż Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart nie uczestniczy w finansowaniu ww.  inwestycji, podczas gdy rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej.

Środki na realizację budowy jednostki zostały zaplanowane w budżecie państwa w kwocie 12 242 tys. zł, w tym z rezerwy celowej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” zabezpieczono kwotę w wysokości 8 965 tys. zł,  a pozostała część kwoty w wysokości 3 277 tys. zł pochodzi z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się w 2017 r., kiedy to ze środków Prezydenta Miasta Rzeszowa wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 288 tyś zł. Na początku 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę obiektów straży pożarnej a w kwietniu br. ogłoszony został przetarg.

Do przeprowadzonej procedury na wyłonienie wykonawcy robót złożona została jedna oferta o wartości kosztorysowej 15 883 tyś zł. Wartość oferty przekraczała przygotowane na ten cel środki o ponad 3 600 tys. zł.

Biorąc pod uwagę, że głównymi beneficjentami inwestycji będą mieszkańcy Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej licząc na uzupełnienie brakującej kwoty zwrócił się do samorządów miasta oraz powiatu z prośbą o wsparcie finansowe w latach 2018 – 2020.  

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Rada Powiatu Rzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 15.06.2018 r. przyznała środki na realizację inwestycji w wysokości 100 tys. zł, natomiast Rada Miasta Rzeszowa na posiedzeniu 26.06.2018 r. przyznała  środki w wysokości 1 200 tys. zł. Do pełnego sfinansowania wartości kosztorysowej zadania zabrakło ok. 2 300 tys. zł w związku z czym przetarg został unieważniony. W dniu 10 lipca zostało ponownie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na realizację budynku głównego strażnicy.

Ponadto informujemy, że w latach późniejszych planuje się wybudować dodatkową infrastrukturę pomocniczą obejmującą m.in. budynek wspinalni.

Nowobudowana jednostka ma powstać w strefie Rzeszów – Dworzysko. Wg strażaków ta lokalizacja znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, spowoduje znaczne skrócenie czasów dojazdu do zdarzeń w północno-zachodniej jego części, wpłynie na poprawę zabezpieczenia stref przemysłowych oraz międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka. Zastępy ratownicze także dużo szybciej dotrą do zdarzeń na autostradzie i nowobudowanej drodze ekspresowej.

Bryg. mgr inż. Tomasz Baran

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

Reklama