Reklama

Pięciu rzeszowskich radnych zasiądzie w komisji, oceniającej propozycje do budżetu obywatelskiego dla Rzeszowa. Projekty można zgłaszać od 5 grudnia.

Przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego ma oceniać 12-osobowa komisja złożona z radnych oraz urzędników, których do środy ma wyznaczyć prezydent.

W skład komisji weszli przedstawiciele klubów: Jolanta Kaźmierczak (PO), Wiesław Buż (SLD), Waldemar Szumny (PiS), Bogusław Sak (Rozwój Rzeszowa) oraz przewodniczący rady Andrzej Dec (PO). Nie spodobało się to niezależnej radnej Marcie Niewczas (Twój Ruch). – W radzie są osoby niezależne, bez przynależności klubowej. Przy takim podziale nie mają szans na pracę w tej komisji – uzasadniała Niewczas.

– Komisja została powołana do tego, by sprawdzać pod względem merytorycznym propozycje zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Nie będzie miała żadnego wpływu na to, które z nich zostaną zrealizowane – wyjaśnia Waldemar Szumny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. – Przepisy, z którymi mają się zgadzać propozycje, zostały wcześniej zapisane w budżecie obywatelskim.

Mieszkańcy swoje propozycje mogą zgłaszać od 5 grudnia. Czasu na zgłoszenia będzie mało, bo tylko 6 dni, termin mija 10 grudnia. Do zgłaszania propozycji służy załącznik nr 2 do uchwały, który można pobrać na stronie urzędu miasta lub TUTAJ. Swoje projekty można zostawiać w punktach informacyjnych lub punktach obsługi mieszkańców urzędu miasta, w Biurze Rady Miasta Rzeszowa (al. pod Kasztanami 8), w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (Rynek 1), w siedzibach rad osiedli oraz przesyłając skan formularza na adres: rbo@erzeszow.pl.

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez Radę Osiedla lub co najmniej 15 osób (trzeba mieć skończone 16 lat) zameldowanych na terenie miasta Rzeszowa. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu.

O wyborze zadań zdecydują bezpośrednio mieszkańcy, którzy będą mogli zagłosować na trzy z nich. Formularz karty do głosowania można pobrać na stronie internetowej UM Rzeszowa.

Do realizacji zostaną przyjęte zadania z największa liczbą głosów, mieszczące się w ramach budżetu obywatelskiego, który wynosi 5 mln zł. Suma zgłaszanych zadań, nie może przekroczyć 10 proc. kwoty całkowitej przekazanej na budżet obywatelski. Jeśli się okaże, że w budżecie znajdą się zadania na które zabraknie pieniędzy, a będą one ważne z punktu widzenia interesu społecznego mieszkańców, to na wniosek prezydenta, ta kwota może być podwyższona przez Radę Miasta Rzeszowa.

“Jeśli ktoś dla swojego pomysłu nie potrafi przekonać 15 znajomych, to ten jego pomysł jest funta kłaków wart” – pisze na blogu Rzeszow-News.pl Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: