Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Podkarpacka młodzież zdecydowanie potępia rosyjską inwazję na Ukrainie i jest gotowa na walkę w obronie ojczyzny – tak wynika z badań przeprowadzonych na początku wojny przez pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. 

Badania pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie” przeprowadzono w pierwszym tygodniu marca, czyli na samym początku inwazji Rosji na Ukrainę. Pozwoliło to na zbadanie emocji i postaw młodzieży z regionu w momencie rozpoczęcia konfliktu.

W badaniach uczestniczyło ponad 700 uczniów szkół średnich z Podkarpacia i ponad 300 studentów studiów stacjonarnych w WSPiA. Autorem badań i raportu jest dr Hubert Kawalec, socjolog, wykładowca rzeszowskiej uczelni.  

Dzięki badaniom powstał raport pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie” pokazujący stosunek oraz postawy młodych ludzi wobec trwającej wojny. Z danych jednoznacznie wynika, że uczniowie i studenci to zasadniczo jednolity głos pokolenia.

– Przede wszystkim badani jednoznacznie potępiają zaistniały konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą i popierają pomoc humanitarną i działania polityczne polskiego rządu – poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. 

Jednocześnie uczniowie i studenci uważają, że istnieje ryzyko rozszerzenia konfliktu na teren Polski, a według większości może to nastąpić w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.  

Z raportu wynika, że młodzi ludzie z naszego regionu podjęliby aktywność w przypadku, gdyby konflikt zbrojny dotknął Polski. Przystąpienie do walki zbrojnej deklaruje ponad połowa badanych mężczyzn i co piąta badana kobieta.

Młodzi ludzie obronę ojczyzny rozumieją nie tylko jako walkę zbrojną. Według badanych formą obrony kraju może być także pomoc humanitarną oraz inne działania np. dywersja, działania informacyjne w mediach społecznościowych, ataki hackerskie itp.  

Badani określali także emocje, jakie towarzyszą im w sytuacji konfliktu Ukraina – Rosja. Zdecydowana większość silniej utożsamia się ze swoim krajem, a tylko około 20 procent odczuwa spokój o swoją przyszłość. Częściej niespokojne o swoją przyszłość są kobiety.

– Większość młodych ludzi odczuwa strach, a zdecydowana większość gniew związany z sytuacją konfliktu Ukraina – Rosja – wyjaśnia Przemysław Pawlak. 

Co istotne, to wojna w Ukrainie jest dla młodych ludzi ważnym temat do rozmów z rówieśnikami i rodzicami, a wiedze o konflikcie czerpią głównie ze źródeł internetowych (portale internetowe oraz media społecznościowe).

Badanie pozwoliło także zbadać stosunek uczniów i studentów do zasadniczej służby wojskowej. Ponad połowa badanych jest za przywróceniem takiej służby w sytuacji realnego zagrożenie bezpieczeństwa państwa, nie każdy jednak nadaje się do wojska.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl  

Reklama