Fot. Materiały WSIiZ. Na zdjęciu prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Zwrócenie uwagi na rolę, miejsce i perspektywy rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce – to cel ogólnopolskiego seminarium naukowego, które 11 czerwca odbędzie się w Rzeszowie. 

Jednym z prelegentów seminarium naukowego pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?” będzie prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Organizatorzy spotkania wychodzą z założenia, że należy pracować nad alternatywami w edukacji, ponieważ współczesna edukacja formalna (instytucjonalna) boryka się z wieloma problemami i ograniczeniami, m.in. przeładowane programy, tłumienie oryginalności i indywidualności, czy niekorzystny wpływ liczebności klas, jak i poczucie anonimowości ucznia.

– Fundamentem procesu dydaktycznego powinny być dobre relacje między uczniem a nauczycielem. A zrozumienie zachowań dzieci i młodzieży będzie możliwe tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę całokształt ich życiowej sytuacji oraz wpływ istotnych psychologicznych i biologicznych bodźców, które w tej konkretnej sytuacji się pojawiają – wyjaśnia dr Andrzej Rozmus, prorektor ds. nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i pomysłodawca seminarium.

Podczas spotkania eksperci będą chcieli odpowiedzieć m.in. na pytania, czy jest możliwe zaprojektowanie szkoły, jako miejsca, które uczeń będzie opuszczał z żalem, a spędzony tam czas upłynie mu niepostrzeżenie. Eksperci będą też omawiać relacje uczeń-nauczyciel w kontekście odkrywania talentów, rozwijania zdolności i kształtowanie umiejętności ucznia.

Spotkanie będzie połączone z premierą książki pt. „Alternatywy w edukacji” pod red. prof. Bogusława Śliwerskiego i dr. Andrzeja Rozmusa, w której wybitni pedagodzy i entuzjaści edukacji dzielą się swoim refleksjami na temat problemów współczesnej szkoły i szans rozwoju alternatywnych form kształcenia.

Seminarium odbędzie się 11 czerwca w godz. 10:00-14:30 w Klubie Akademickim WSIiZ w Rzeszowie. Ilość miejsc ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń pod adresem: edukacja-alternatywna.evenea.pl

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama