Reklama

22 lutego rozpoczyna działalność Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Studenci będą kształcić się na 5 kierunkach: fizjoterapii, kosmetologii, turystyce i rekreacji oraz zdrowiu publicznym i na nowości – dietetyce.

WSIiZ uzyskała właśnie zgodę MNiSW na uruchomienie tego nowego kierunku. Dietetyka jest dziedziną nauki, która intensywnie rozwija się w Polsce, m.in. z uwagi na coraz liczniejsze choroby o podłożu dietozależnym. Badania pokazują, że rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.

Dietetyk z uprawnieniami

– Absolwenci studiów licencjackich na kierunku dietetyka uzyskają uprawnienia zawodowe (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia) do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie żywienia, w tym dietoterapii – wyjaśnia prof. Jan Gmiński, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ.

Powstanie kierunku dietetyka w WSIiZ, jego koncepcja, program nauczania i sposób realizacji zajęć bardzo pozytywnie zaopiniowało 12 instytucji, m.in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (Podkarpacki Oddział Wojewódzki), Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i uzdrowiska. – To znakomita rekomendacja dietetyki. Zajęcia będą prowadzić specjaliści m.in. z wymienionych instytucji, co gwarantuje ich wysoki poziom i praktyczny charakter – tłumaczy prof. Jan Gmiński.

Dobrze dobrane specjalności

Żywienie w sporcie i odnowa biologiczna, poradnictwo dietetyczne oraz żywność ekologiczna w dietetyce – to specjalności na kierunku dietetyka. Kształcenie na każdej z nich będzie praktycznie przygotowywało studentów do pracy. Wybierając np. specjalność żywność ekologiczna w dietetyce, studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do prowadzenia gospodarstwa eko-agroturystycznego. Poradnictwo dietetyczne znakomicie przygotuje do pracy w poradniach dietetycznych z niezbędnymi uprawnieniami dietetyka. Absolwenci specjalności żywienie w sporcie i odnowa biologiczna zdobędą poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku fizycznego i kwalifikacje do organizowania i prowadzenia m.in. wczasów odchudzających.

Nowoczesne laboratoria

Wydział Medyczny WSIiZ dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studenci mogą korzystać m.in. z: Laboratorium Toksykologii, Genetyki i Biochemii Klinicznej, Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Immunologii i Alergologii, Laboratorium Mikrobiologii i Histologii, Laboratorium Chemii, Laboratorium Biologii Molekularnej czy Pracowni Technologii Żywności. – Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie praktyczne – wyjaśnia Urszula Binduga z Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych.

Komisja Bioetyczna Wydziału Medycznego

Przy Wydziale Medycznym powołana została Komisja Bioetyczna, która m.in. będzie opiniować i kontrolować projekty badań klinicznych przeprowadzanych w laboratoriach, dla zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej. Sprawdzane będą m.in.: zasadność podejmowanych działań, plan badania klinicznego, analiza przewidywanych korzyści i ryzyka, a także poprawność protokołu.

Studia na kierunku Dietetyka pomogą znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę i znacznie przyczynią się do poprawy jakości życia studentów. – Zdobycie wiedzy z zakresu właściwego odżywiania się i prowadzenia zdrowego stylu życia wyposaży studentów w umiejętności pomagania nie tylko innym, ale także sobie – zachęca do studiowania Dietetyki prof. Jan Gmiński.

Rekrutacja na studia w WSIiZ rozpoczyna się 1 kwietnia. Więcej informacji można uzyskać w serwisie internetowym dietetyka.wsiz.rzeszow.pl

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: