Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

O 100 zł podwyższone zostały stawki stypendiów dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wyższą pomocą otrzymali już w kwietniu. Stypendia podwyższyła także Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jak poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA, nowe stawki stypendiów dla studentów obowiązywać będą do końca tego roku akademickiego. Wszystkie osoby pobierające stypendium rektora, socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych co miesiąc otrzymają o 100 zł więcej niż dotychczas.

Obecnie w WSPiA stypendium socjalne pobiera ponad 1000 osób studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Nowe stawki – zwiększone o 100 zł – będą teraz wynosić od 460 do 550 zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po podwyżce wynosi od 400 do 500 zł miesięcznie.

Na większą pomoc mogą liczyć także osoby pobierające stypendium rektora dla najlepszych studentów – to około 10 procent studentów WSPiA. Od kwietnia 2018 r. najlepsi studenci także otrzymują po 100 zł więcej. Dzięki temu wysokość stypendium rektora wynosi teraz od 450 do 750 zł miesięcznie.

Studenci mogą także otrzymać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania. Jest to dodatek do stypendium socjalnego w wysokości 150 zł.

WSPiA co roku na pomoc materialną dla swoich studentów otrzymuje z budżetu państwa ok. 7 mln zł. Dzięki temu studenci mogą otrzymać co miesiąc maksymalnie ponad 1900 zł. To kwota, która wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

WSIiZ też podwyższa stypendia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na semestr letni 2017/2018 także zdecydowała o podwyższeniu większości stawek stypendialnych. Po podwyżce stypendium rektora może wynieść nawet 750 zł. Stypendium socjalne można otrzymać w wysokości  maksymalnie 550 zł. Dodatek mieszkaniowy to 200 zł, a stypendium dla osób niepełnosprawnych nawet 350 zł miesięcznie .

– Dotacja, jaką otrzymaliśmy z budżetu państwa na rok 2018, pozwoliła nam na podwyższenie rat stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora dla najlepszych studentów, jak również części stypendiów socjalnych – mówi dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ.

Stypendia w WSIiZ przyznawane są na dany semestr roku akademickiego i średnio otrzymuje je od 1000 do 1500 osób. Stypendia socjalne łączą się z naukowymi i specjalnymi dla osób niepełnosprawnych, najlepsi studenci mogą otrzymać nawet 1850 zł miesięcznie.

Dodatkowo studenci WSIiZ, którzy osiągają wybitne sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe mogą się starać o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznawane jest na dany rok akademicki i obecnie wynosi 15 tys. zł. Ponadto dla najlepszych studentów I roku oraz obcokrajowców uczelnia przyznaje także stypendia z własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ.

– W przypadku najpopularniejszych form stypendiów tj. rektorskiego i socjalnego, to w ramach pierwszego o przyznaniu decyduje średnia ocen oraz dodatkowe osiągnięcia, w odniesieniu do socjalnych to przyznawane są na podstawie udokumentowanego dochodu netto – informuje Dominik Łazarz, rzecznik prasowy WSIiZ.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama