Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 3 jednostkom naukowym WSIiZ kategorię B. Wydział ekonomiczny dostał najwyższą ocenę ze wszystkich szkół wyższych za materialne efekty działalności naukowej.Publiczne szkoły wyższe obligatoryjnie biorą udział w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, niepubliczne – dobrowolnie. WSIiZ jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce, które jej się poddały. Dla uczelni ocena ministerstwa jest bardzo ważna. Zależy od niej kwota dofinansowania na badania naukowe.

Po raz pierwszy dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych analizowali i porównywali dla ministerstwa naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Nadali kategorie przeszło 960 jednostkom. Komitet brał pod uwagę 4 kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty działalności naukowej.

Kategorię B uzyskały 3 wydziały WSIiZ: Ekonomiczny, Turystyki i nauk o zdrowiu oraz Administracji i nauk społecznych. Oznacza to dotację ministerstwa na działalność statutową związaną z nauką na kolejne 4 lata. Wydział ekonomiczny zajął dobrą 19 pozycję wśród 59 takich jednostek z uczelni publicznych i niepublicznych z kategorią B, wyprzedzając o kilka pozycji Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szczególnym sukcesem Wydziału Ekonomicznego WSIiZ jest uzyskana najwyższa ocena w kategorii materialne efekty działalności naukowej, w której WSIiZ znacznie wyprzedziła nawet najlepiej ocenione jednostki z kategorią A+, np. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego.

– Współpraca na rzecz gospodarki jest dla nas kluczowa. Ponad 50% stanowią przychody pozadydaktyczne. Realizujemy ekspertyzy i opracowania naukowe na zlecenie jednostek zewnętrznych (samorządowych i biznesu), stąd nie dziwi nas tak wysoka ocena w tej kategorii – nie kryje zadowolenia prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wydział turystyki i nauk o zdrowiu WSIiZ był oceniany w grupie 78 jednostek, głównie z uniwersytetów medycznych, zajmując 17 miejsce wśród 40 jednostek z kategorią B. Wydział medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazł się aż 10 miejsc niżej w rankingu od jednostki WSIiZ.

Wydział informatyki stosowanej otrzymał kategorię C, co oznacza finansowanie przez krótszy okres i możliwość wnioskowania o podniesienie kategorii po upływie roku. – Czekamy na szczegółowe wyniki oceny, które miały wpływ na przyznanie takiej kategorii. Jesteśmy przekonani, że mamy podstawy do odwołania i wnioskowania o podwyższenie oceny – zaznacza prof. Pomianek.

Rektor podkreśla jednocześnie, że wydziały: Administracji i nauk społecznych, Informatyki stosowanej oraz Turystyki i nauk o zdrowiu powstały w 2009 roku. Uczelnia prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju naukowego jednostek i w związku z tym liczy, że następna ocena będzie jeszcze lepsza, choć już teraz wypada dobrze nawet na tle szkół wyższych z długoletnią tradycją.

rzeszownews@gmail.com

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama