Zdjęcie: Tomasz Modras / Rzeszów News
Reklama

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej zostaną uruchomione studia inżynierskie na kierunku elektromobilność.

Studia będą trwały 3,5 roku (studia I stopnia) i zakończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studiować będzie można w trybie dziennym.

Program studiów przewiduje zagadnienia z zakresu: napędów elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych, sterownia i regulacji w pojazdach elektrycznych, metody sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych, zasady dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania.

– Dominującą formą zajęć są projekty i ćwiczenia praktyczne – twierdzi Marta Jagiełowicz z Politechniki Rzeszowskiej. 

Absolwenci elektromobilności mają projektować i konstruować elektryczne układy napędowe, układy energoelektroniczne do przetwarzania energii, wykorzystywać i eksploatować układy magazynowania prądu, projektować systemy sterowania w pojazdach elektrycznych, projektować instalacje i systemy zasilania w pojazdach.

Ukończenie nowego kierunku studiów na PRz ma umożliwić także posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 oraz nauczyć pracy w zespole. Kierunek elektromobilność zajmuje się problematyką e-pojazdów i hybrydowych. Ma nauczyć projektowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych i przekształtników dla stacji ładowania.

– Absolwenci potrafią dobierać i projektować napędy elektryczne. Znają rodzaje i charakterystyki magazynów energii, w tym ich właściwości fizykochemiczne. Mają wiedzę na temat funkcjonowania pokładowych systemów elektronicznych, mikroprocesorowych układów sterowania – wylicza Marta Jagiełowicz. 

Absolwenci mogą odbywać praktyki i pracować m.in. w serwisach e-pojazdów, firmach testujących lub montujących e-baterie, biurach konstrukcyjnych i projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego, przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za dystrybucję, handel sprzętem i aparaturą elektryczną i energoelektroniczną.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama