Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zaprosiła 36 wykonawców do składania ofert na budowę dwóch kolejnych odcinków S19 na Podkarpaciu: węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz węzeł Świlcza (DK4) – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka).

Wykonawcy mają 40 dni na złożenie ofert. Termin mija 22 stycznia 2014 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych to drugi etap postępowania przetargowego na kontynuację projektowania i budowę S19 na Podkarpaciu. Na kontynuację projektowania i budowę drogi  S19 na odc. węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna do złożenia ofert zaproszonych zostało 19 wykonawców. W przypadku odc. węzeł Świlcza (DK4) – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) zaproszenia wysłano 17 wykonawców.

„W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji oraz termin wykonania” – poinformowała w komunikacie Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

W pierwszym etapie postępowania na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna złożono 20 wniosków. Na odc. węzeł Świlcza (DK4) – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) – 18.

„Złożone wnioski zweryfikowano pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określono w ogłoszeniach o zamówieniu” – dodała Rarus.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

Reklama