Na Podkarpaciu przebywa 1131 bezdomnych. Wśród nich jest 13 dzieci.

W nocy z 21 na 22 stycznia przeprowadzono drugą edycję ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Działania na terenie podkarpacia koordynowała wojewoda. Dane przekazane przez samorządy zostaną wysłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z danych wynika, że na Podkarpaciu przebywa 1131 osób bezdomnych: 1003 mężczyzn, 115 kobiet i 13 dzieci.

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie twierdzi, że określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Pierwsza edycja ogólnopolskiego badania odbyła się w lutym 2013 r. Wówczas policzono, że na terenie województwa podkarpackiego przebywa 1060 osób bezdomnych – 907 mężczyzn, 138 kobiet i 15 dzieci.

Co roku wojewoda podkarpacki przeznacza 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych. To dotacje na przeciwdziałanie bezdomności, aktywizację zawodową, remonty w noclegowniach i bieżącą działalność schronisk.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama