Reklama

Komisja Europejska w piątek (13 lutego) zatwierdziła 9 ostatnich Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym dla Podkarpacia. Nasz region otrzyma ponad 2,1 mld euro w latach 2014-2020.

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: podkarpackiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

Ponad 1 mld euro więcej

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. To niemal 40 proc. (wzrost z ok. 25 proc.) wszystkich pieniędzy na lata 2014-2020.

Podkarpaciu przyznano 2,11 mld euro. To o prawie 1 mld euro więcej niż otrzymaliśmy w latach 2007-2013.

– Dzięki pozytywnym doświadczeniom z wdrażania programów regionalnych w latach 2007-2013, obecnie regiony będą zarządzać większą pulą unijnych środków, przekraczającą 31 mld euro. Oznacza to także większą odpowiedzialność samorządów za realizację polityki rozwoju – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

2 mld euro dla Polski Wschodniej

Nowością RPO jest dwufunduszowość. Pieniądze pochodzić będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podkarpacie z EFRR otrzyma ponad 1,5 mld euro, z EFS – 594 mln zł.

W naszym regionie wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Akcent zostanie położony także na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania gwarantujące przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także inwestycje w ochronę środowiska oraz energetykę.

Podkarpacie w nowej perspektywie nadal będzie objęte specjalnym programem Polska Wschodnia, obejmujący pięć województw. Oprócz naszego, województwo lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Do podziału będą 2 mld euro. Fundusze z tego programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: