12 podkarpackich gmin dzisiaj (28 lutego) otrzyma przygotowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie Kodeks Dobrej Administracji. Będzie to pierwszy Kodeks obejmujący jednocześnie kilkanaście jednostek samorządowych. Dokument ma na celu podniesienie jakości zarządzania w gminach.

W ramach projektu „Legalność, Sprawność i Dobra Praktyka Administracyjna – Warunkiem Dobrego Rządzenia” WSPiA opracowała Kodeksu Dobrej Administracji dla gmin uczestniczących w projekcie. Jak tłumaczy dr Przemysław Niemczuk, koordynator projektu, stworzenie tego dokumentu poprzedziły bardzo obszerne badania przeprowadzone w 12 gminach województwa podkarpackiego. – Były to pierwsze takie badania w Polsce. Przeprowadzone zostały przez pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA, a dotyczyły kwestii związanych z legalnością w działaniu organów gminy zarówno w procesie stanowienia, jak i stosowania prawa – tłumaczy dr Przemysław Niemczuk.

– Na podstawie tych badań dla każdej z 12 gmin uczestniczących w projekcie stworzony został Kodeks Dobrej Administracji. Jego głównym celem jest podniesienie jakości administrowania gminnego poprzez wprowadzenie zasad dobrej administracji. Tworząc Kodeks, uwzględnialiśmy specyfikę partnerskich gmin tak, aby z łatwością można było go włączyć w ich wewnętrzny system prawny. Mamy także nadzieję, że stosowanie zapisów Kodeksu Dobrej Administracji stanie się obowiązkiem urzędników – tłumaczy dr Przemysław Niemczuk. Dodaje, że niewątpliwie wpłynie to na poprawę wizerunku całej administracji samorządowej.

Kodeks Dobrej Administracji jest aktem o zasięgu międzynarodowym. Funkcjonuje w administracji Wspólnoty Europejskiej i w administracjach wewnętrznych wielu państw. Nie jest jednak aktem powszechnie obowiązującym.

Prezentację Kodeksu Dobrej Administracji stworzonego przez WSPiA poprzedzi specjalistyczne szkolenie pt. „Zarządzanie rozwojem”. Uczestniczyć w nim będzie 12 wójtów z byłego woj. przemyskiego. W ramach szkolenia wykład na temat aktualnych problemów planowania przestrzennego i prawa budowlanego wygłosi prof. Zygmunt Niewiadomski, wykładowca WSPiA.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Dobra administracja

Projekt badawczo-szkoleniowy „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” realizowany jest od stycznia 2012 roku. Potrwa do końca 2014 roku. Dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Partnerami 12 gmin z województwa podkarpackiego. Siedem gmin z powiatu jarosławskiego, trzy z powiatu przemyskiego oraz dwie z powiatu przeworskiego.

W ramach projektu prowadzone są badania z zakresu legalności, sprawności i skuteczności działania organów samorządowych. Projekt ma również na celu wypracowanie dobrych praktyk administracyjnych w gminach z regionu. W ramach projektu zorganizowanych zostanie m.in. 240 specjalistycznych spotkań, a każdy z urzędników weźmie udział w 12 indywidualnie dostosowanych szkoleniach. Dodatkowo projekt zakłada uruchomienie dwóch edycji studiów podyplomowych dla wytypowanych pracowników z poszczególnych urzędów gmin oraz wdrożenie specjalnego systemu monitorowania jakości i ewaluacji w badanych gminach.

Głównym celem projektu realizowanego przez WSPiA jest podniesienie jakości stosowania i stanowienia prawa w gminach oraz poprawa zarządzania jednostkami samorządowymi. Duży nacisk zostanie także położony na kreowanie odpowiednich postaw etycznych pracowników gmin. Projekt ma również podnieść poziom zaufania społecznego w badanych jednostkach.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama