Zdjęcie: Piotr Gibowicz / Materiały GDDKiA Rzeszów

Do 31 maja mogą zgłaszać swoje oferty firmy, które są zainteresowane zaprojektowaniem koncepcji programowej 75-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Babica – Barwinek (granica państwa).

Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który jest inwestorem S19, ogłosił przetarg na wspomnianą koncepcję programową.

Przetarg podzielono na cztery zadania. Pierwsze dotyczy koncepcji na odcinek Babica – Domaradz (23 km), drugie na Domaradz – Miejsce Piastowe (22 km), trzecie Miejsce Piastowe – Dukla (10 km) i ostatnie Dukla – Barwinek (18 km).

Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że jedna firma, która wystartuje w przetargu i go wygra, będzie mogła wykonać maksymalnie dwa zadania. Do realizacji dostanie dwa pierwsze. O wyborze firmy decydować będą cena i tzw. kryteria pozacenowe (m.in. termin realizacji umowy i doświadczenie). Cena ma decydujące znaczenie.

Na zaprojektowanie koncepcji programowej S19 pierwszego zadania zwycięzca będzie miał 29 miesięcy, na drugie zadanie termin wynosi 25 miesięcy, w przypadku trzeciego to 22, a na czwarte – 25 miesięcy.

Koncepcja ma zawierać m.in. analizę i prognozę ruchu na danym odcinku, różne warianty rozwiązań technicznych planowej drogi, opinię geotechniczną oraz dokumentację geologiczno-inżynierską. Koncepcja ma pomóc drogowcom w wyborze dokładnego zakresu planowanych robót i kosztów, które są z tym związane.

GDDKiA szacuje, że wartość przetargu na koncepcję programową 75-kilometrowego odcinka S19 Babica – Barwinek waha się w granicach 32-39 mln zł. Na całej długości tego fragmentu „ekspresówki” przewiduje się budowę trzech tunelów, 42 estakady o łącznej długości ponad 15 km oraz przejścia dla zwierząt. Droga będzie miała cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

To już drugi w ostatnim czasie przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla kolejnego odcinka S19. W styczniu br. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Promost Consulting i IRP Biuro Projektów na koncepcję 10-kilometrowego odcinka Rzeszów Południe (Kielanówka) – Babica. Obie firmy mają 19 miesięcy na przygotowanie koncepcji. Wartość umowy na ten odcinek wynosi ponad 6 mln zł.

Cała droga S19 pokrywa się po polskiej stronie ze szlakiem komunikacyjnym Via Carpathia, który ma połączyć północ i południe Europy – Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Polski odcinek (prawie 600 km) ma przebiegać od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Na Podkarpaciu dotychczas wybudowano dwa fragmenty S19 – 7,5 km ze Stobiernej do Rzeszowa oraz 4,4 km z Rzeszowa do Świlczy.

W budowie jest 6-kilometrowy odcinek  Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) i 12-kilometrowy łączący Sokołów Małopolski ze Stobierną. Oba mają być gotowe jeszcze w tym roku.

Zdjęcie: Materiały GDDKiA Rzeszów
Zdjęcie: Materiały GDDKiA Rzeszów

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama