Budowa S19 Lublin – Rzeszów, Rzeszów Południe – Babica – to najważniejsze inwestycje zapisane w kontrakcie terytorialnym województwa podkarpackiego. Dokument dzisiaj (12 grudnia) podpisano  w Rzeszowie.

[Not a valid template]

 

Kontrakt podpisali marszałek podkarpacki Władysław Ortyl i Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Podkarpacie jest przedostatnim województwem, które podpisało z rządem kontrakt terytorialny. Są w nim 53 inwestycje, w ramach kontraktu mamy otrzymać około 22 mld zł do 2023 r.

Kontrakt jest dokumentem, który określa inwestycje istotne dla rozwoju województwa i kraju. Daje gwarancje, że będą one finansowane z programów unijnych i krajowych.

Władze Podkarpacia przez długi czas zwlekały z podpisaniem kontraktu, bo nie było w nim budowy drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa. Ostatecznie inwestycję udało się wpisać na listę przedsięwzięć priorytetowych. Chodzi o odcinek S19 Rzeszów Południe – Babica.

Jeszcze dużo pracy

– Jest to niezmiernie ważny instrument w realizacji polityki rozwoju kraju i województwa podkarpackiego. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji i spotkań w tej sprawie, ale tak już jest w przypadku dużych pieniędzy i ważnych spraw – mówił tuż przed podpisaniem kontraktu marszałek Ortyl.

– Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy przy kontrakcie, bo ma on na razie charakter ramowy i wyznacza obszary do inwestowania. Mamy świadomość, że ten dokument będzie w kolejnych latach podlegał renegocjajom i uzupełnieniom, w zależności od tego, jak będą się pojawiały różne źródła finansowania. Ale dziś jest ważny dzień i cieszymy się z faktu podpisana kontraktu – powiedział Ortyl.

Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz podkreślił, że kontrakt terytorialny ma służyć powstawaniu na Podkarpaciu nowych miejsc pracy. – Potrafiliśmy dla właściwego spojrzenia na rozwój regionu dojść do konsensusu – powiedział Rynasiewicz.

Inwestycje bez podania kwot

Kontrakt będzie finansowany głównie z pieniędzy Unii Europejskiej. Dokument ma na razie formę umowy ramowej, bo krajowe i regionalne programy operacyjne jeszcze nie zostały przyjęte przez Komisję Europejską. To oznacza, że kontrakt będzie podlegał dalszym negocjacjom.

Lista przedsięwzięć podstawowych zawiera na razie 25 pozycji, natomiast lista przedsięwzięć warunkowych – 28. Te drugie będą realizowane w zależności od m.in. dostępności pieniędzy. Ramowa forma kontraktowa oznacza, że w dokumencie nie podano konkretnych kwot na poszczególne inwestycje. Lista projektów nie jest jeszcze kompletna.

Do tej pory w największym stopniu udało się uzgodnić transport. Na listach podstawowej i warunkowej projektów drogowych jest 18 inwestycji. Na listach projektów kolejowych – 13.

Najistotniejsze projekty transportowe zapisane w kontrakcie na liście podstawowej

– S19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego

– S19 Rzeszów Południe – Babica

– Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych

– Obwodnica Sanoka w ciągu DK nr 28

– Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska

– Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice

– Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii).

Na listę podstawową wpisano także budowę Regionalnej Agendy Naukowo-Badawczej. Ma znaczenie dla Podkarpacia, jako rozwijającego się ośrodka innowacji.

Na liście przedsięwzięć warunkowych znalazły się m.in.:

– Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce

– Zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej

– Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU

Pełna lista inwestycji w kontrakcie terytorialnym TUTAJ.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama