Znany profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej ks. Michał Heller 18 listopada przyjedzie do Rzeszowa. Wygłosi wykład otwarty „Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?”.

Wykład ks. prof. Hellera odbędzie się o godz. 17:00 w Filharmonii Podkarpackiej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

– Ze względu na duże zainteresowanie i niebywałą wprost frekwencję na poprzednim wykładzie księdza profesora, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.wsiz.rzeszow.pl/heller – informuje dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. rozwoju i współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która po raz kolejny jest organizatorem wykładu ks. prof. Michała Hellera. Pierwszy odbył się w listopadzie zeszłego roku.

Ks. prof. Heller to wybitny uczony, kosmolog, filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. Sam w swoich licznych książkach i artykułach naukowych z powodzeniem odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty i pisarza-uczonego. Ks. prof. Heller jest laureatem (2008) prestiżowej Nagrody Templetona, odznaczonym Orderem Białego.

Twórczość ks. prof. Hellera od wielu lat fascynuje i intryguje. Jego dorobek naukowy i działalność publicystyczna są nie tylko najlepszym dowodem na to, że nauka i religia wcale nie muszą się wykluczać, ani ze sobą konkurować

Dobro ma wymiary kosmiczne

– Prawa fizyki nie tylko zezwalają, lecz wręcz wymuszają, tworzenie struktur, nawet tak skomplikowanych jak organizmy żywe. Ale nieubłaganie pilnują ostatecznego bilansu – musi on być zgodny z drugą zasadą termodynamiki, wszystko musi zmierzać do termodynamicznej równowagi czyli termodynamicznej śmierci, nawet najtrwalsze struktury muszą w końcu ulec statystycznemu bałaganowi. Zło fizyczne: śmierć, cierpienie, rozkład znajdują swoje uzasadnienie w strukturze wszechświata. Są ceną za to, że życie jest w ogóle możliwe – zdradza tematykę wykładu ks. prof. Heller.

Zdaniem uczonego, istnieje także zło moralne: gdy człowiek wykorzystuje zło fizyczne, by zniszczyć drugiego człowieka. Zło moralne pojawiło się w historii Wszechświata dopiero wtedy, gdy zaistniała w nim istota rozumna, zdolna do wybierania pomiędzy dobrem a złem. Przedtem mogło istnieć zło fizyczne, ale wszechświat był moralnie niewinny. Istnienia zła moralnego nie da się uzasadnić przez odwołanie się do praw fizyki. Zło moralne wykracza poza fizykę.

Uczestnicy wykładu ks. prof. Michała Hellera będą mieli okazję nabyć publikacje Wydawnictwa Copernicus Center Press z 10-procentowym rabatem.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama