Zdjęcie: Materiały Urzędu Miasta w Rzeszowie
Reklama

W środę (2 stycznia) w Miłocinie i Matysówce uruchomiono tymczasowe Punkty Obsługi Mieszkańców Rzeszowa. Mieszkańcy nowo przyłączonych terenów do stolicy Podkarpacia w POM-ach mogą załatwiać sprawy urzędowe. 

POM-y w Matysówce i Miłocinie uruchomiono w miejscowych Domach Ludowych. Oba będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. Matysówka i Miłocin od 1 stycznia 2019 roku stały nowymi rzeszowskimi osiedlami po tym, jak oba sołectwa zostały przyłączone do Rzeszowa. Stolica Podkarpacia ma obecnie ok. 194 tys. zameldowanych mieszkańców, powierzchnię 126 km kw., miastu przybyło ok. 2400 mieszkańców. 

W Punktach Obsługi Mieszkańców w Matysówce i Miłocinie, podobnie jak w głównych siedzibach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz POM-ach znajdujących się w centrach handlowych, można załatwiać wszelkie formalności związane z wymianą dokumentów. Ratusz w środę poinformował, że włączenie Miłocina i Matysówki do Rzeszowa nie oznacza, że mieszkańcy nowych osiedli będą musieli wymieniać dowody osobiste. 

– Dotychczas posiadane dokumenty tożsamości zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Mieszkańcy mają jednak prawo ubiegać się o wydanie dowodu osobistego ze zmienionym organem wydającym dowód osobisty i aktualną nazwą miejsca urodzenia. Dowody osobiste wydaje się nieodpłatnie – poinformował Urząd Miasta Rzeszowa. 

Od marca 2019 roku planowane jest rozpoczęcie wydawania nowych e-dowodów osobistych. Wraz z włączeniem do Rzeszowa Matysówki i Miłocina miasto przejmuje dotychczasowych rejestr mieszkańców obu sołectw. Wizyta w Urzędzie Miasta nie jest konieczna. 

Mieszkańcy nowych osiedli muszą natomiast pamiętać o wymianie prawa jazdy i dowodu rejestracyjne. Dokona tego Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Za wymianę prawa jazdy trzeba będzie zapłacić 50 groszy, dowodu rejestracyjnego – 2 zł. Na wymianę obu dokumentów mieszkańcy mają 30 dni. Wnioski dostępne są w POM-ach, można je także pobrać w internecie ze strony bip.erzeszow.pl. 

W przypadku spraw podatkowych, tylko ci, którzy posiadają budynki gospodarcze położone na gruntach nie stanowiących gospodarstwa rolnego oraz grunty stanowiące drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, będące przedmiotem współwłasności lub współposiadania, zobowiązani są do złożenia informacji podatkowych, z uwagi na zwolnienie tych przedmiotów opodatkowania uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Natomiast deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (od osób prawnych) oraz na podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) należy składać, jak co roku, z zachowaniem terminów ustawowych.

Do 14 stycznia trzeba złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Druki deklaracji wraz z załącznikami dostępne są w POM-ach lub na stronie bip.erzeszow.pl w dziale „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

Po włączeniu Miłocina i Matysówki do Rzeszowa dzieci i młodzież szkolna zyskują prawo do darmowej komunikacji miejskiej. Bezpłatne bilety zapisywane są na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. W Punktach Obsługi Podróżnego Zarządu Transportu Miejskiego należy przedstawić ważną legitymację szkolną dziecka oraz pierwszą stronę PIT-u za ubiegły rok rozliczeniowy, potwierdzoną przez Urząd Skarbowy.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama