Miejsca dla bezdomnych
Zdjęcie: Bartosz Frydrych / Rzeszów News
Reklama

Prawie 1000 miejsc w podkarpackich noclegowniach czeka na bezdomnych. – Każdy może liczyć na schronienie oraz ciepły posiłek – mówi wojewoda Ewa Leniart.

Według danych sprzed dwóch lat w województwie podkarpackim przebywa 933 bezdomnych. Zdecydowaną większość, bo prawie 85 proc. stanowią mężczyźni. 85 proc. osób bezdomnych jest w pełni zaszczepiona przeciwko COVID-19.

– Każdy może liczyć na schronienie oraz ciepły posiłek – podkreśla wojewoda Ewa Leniart.

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących wojewoda przeznaczyła 150 tys. zł. Dodatkowe 450 tys. zł przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Na Podkarpaciu znajduje się 961 miejsc w 27 placówkach, które udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu 987. Także pod nim możliwe jest zgłoszenie potrzeby udzielenia pomocy. 

(la)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama