Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Jesteś artystą i chcesz zostać naukowcem? Mamy dla ciebie świetną wiadomość – Uniwersytet Rzeszowski na wydziale sztuki dostał możliwość nadawania tytułu doktora z zakresu sztuk pięknych. 

Uniwersytet Rzeszowski ma kolejny powód, by świętować. Od października na kolejnym wydziale tej uczelni będzie można zdobywać tytuł doktora.  

– Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Wydział Sztuki UR uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne – poinformował Maciej Ulita, rzecznik UR. – Ta informacja pokazuje, że pozycja naukowa Uniwersytetu ma się dobrze i pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość – dodaje. 

Ta informacja potwierdza pozycję naukową wydziału sztuki. Dzięki takim uprawnieniom uczelnia ma możliwość budowania własnej kadry, a studenci wydziału szanse na kontynuowanie rozwoju naukowego i artystycznego w ramach tej samej uczelni. 

Doktorantem na wydziale sztuki może zostać w zasadzie każdy, kto uzyskał tytuł magistra i może pochwalić się portfolio i dorobkiem naukowo-artystyczny zawiązany z dyscypliną sztuk pięknych.

– Droga do uzyskania stopnia doktora będzie prowadziła przez zindywidualizowane seminaria doktoranckie – wyjaśnia Maciej Ulita. To oznacza, że wydział sztuki nie będzie prowadził studiów III stopnia, jak jest to np. na wydziale filologicznym. 

Obecnie UR ma prawo do nadawania habilitacji w pięciu dyscyplinach naukowych: agronomia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, historia. Jeśli chodzi o tytuł doktora ten na UR można zdobyć na wydziale biologiczno-rolniczym w dyscyplinie: biologia, agronomia; wydziale ekonomii – ekonomia.

Na wydziale filologicznym – językoznawstwo i literaturoznawstwo; wydziale matematyczno-przyrodniczym – fizyka; wydziale medycznym – nauki o zdrowiu; wydziale pedagogicznym -pedagogika; wydziale sociologiczno-historycznym – archeologia, filozofia, historia, socjologia i wydziale sztuki – sztuki piękne. 

Na UR pierwszymi doktorami byli Grażyna Filip (językoznawstwo) i Jan Wolski (literaturoznawstwo). Oboje swoje tytuły naukowe uzyskali 21 czerwca 2001 roku. Z kolei pierwszym doktorem habilitowanym został Wacław Wierzbieniec (historia) 11 grudnia 2003 roku. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.