Zdjęcie: Materiały prasowe WSIiZ

Prof. Tadeusz Pomianek, twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, został wyróżniony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina za organizację uczelni, a także wkład w rozwój szkolnictwa wyższego.

Jak poinformował Dominik Łazarz z biura prasowego WSIiZ, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to najbardziej prestiżowe wyróżnienia polskiego resortu nauki, przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe czy organizacyjne.

W tym roku takie wyróżnienie otrzymał wieloletni rektor, a obecnie prezydent rzeszowskiej WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.  – W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono zasługi pana profesora w zakresie organizacji, nie tylko WSIiZ w Rzeszowie, ale także wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce – dodaje Dominik Łazarz.

Prof. Tadeusz Pomianek jest pomysłodawcą i głównym twórcą powstałej w 1996 roku WSIiZ, a także współtwórcą Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Ponadto prof. Pomiarnek jest inspiratorem wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej, m.in. Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów, sieci Centrów Wspierania Biznesu, Centrum Korespondencyjnego Euro Info.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Prezydent WSIiZ przez wiele lat był również pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, w której pełnił m.in. funkcje prorektora ds. nauki i rozwoju w latach 1990-1993.

Prof. Tadeusz Pomianek od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Jest także, autorem ekspertyz na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także inicjatorem przedsięwzięć na rzecz unowocześniania polskich szkół wyższych m.in. systemu zarządzania szkołami wyższymi Uczelnia.XP oraz systemu antyplagiatowego dla szkół wyższych.

Prof. Pomianek ma również bogaty dorobek naukowy, jest m.in. autorem  blisko 100 artykułów, 30 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Prezydent WSIiZ wcześniej został też odznaczony m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji.

(ak, ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama