Zdjęcie: Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej nominowano do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021. Za co? Za badania nad wykorzystaniem materiałów mineralnych w procesach przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Zespół badawczy PRz nominowano w kategorii „innowacyjne technologie i badania przyszłości”. Jak poinformował Damian Gębarowski, rzecznik Politechniki Rzeszowskiej, projekt uzyskał grant Podkarpackiego Centrum Innowacji.  

Kierownikiem zespołu jest dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, a jego członkami: dr inż. Joanna Czarnota, dr inż. Agnieszka Pękala, mgr inż. Małgorzata Miąsik i mgr inż. Ewa Bujak z tej samej katedry oraz dr inż. Karolina Leś i dr inż. Marcin Chutkowski z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego.

Naukowcy opracowali technologię produkcji granulatu nawozowego, która może zostać wdrożona w oczyszczalniach ścieków komunalnych, a gotowy produkt można wprowadzić na rynek. Do wytworzenia nawozu zastosowano pylisty diatomit, czyli zmieloną skałę krzemionkową wydobywaną w Jaworniku Ruskim przez firmę Górtech, która np. zawiera potas.

Autorzy technologii przetestowali kilkadziesiąt mineralnych substancji sproszkowanych zarówno naturalnych, jak i odpadowych, by wytypować takie, które posiadają mikro- i makroelementy niezbędne do wzrostu roślin.

Zdjęcie: Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

Opracowana procedura wytwarzania granulatu nawozowego polega na kilkuetapowej obróbce osadu ściekowego z pylistym diatomitem. W zależności od rodzaju osadu ściekowego i jego właściwości fizykochemicznych, możliwe jest wytworzenie nawozu organiczno-mineralnego lub środka poprawiającego właściwości gleby. Otrzymywany w ten sposób granulat jest bezpieczny dla użytkownika.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Dr inż. Adam Masłoń podkreśla, że dzięki dwuetapowej obróbce termicznej granulat posiada w swoim składzie związki organiczne łatwo przyswajalne dla roślin i mikroorganizmów występujących w nawożonej glebie. Skład chemiczny jest więc konkurencyjny wobec innych produktów nawozowych otrzymywanych z osadów ściekowych w procesach kompostowania lub wapnowania.

Założenia technologiczne dla granulatu nawozowego były konsultowane z ośrodkami rolniczymi, a pozytywne opinie m.in. Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale czy Lasów Państwowych wskazują na możliwość jego stosowania w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Granulat może być podawany przy użyciu standardowego sprzętu rolniczego, np. rozsiewacza nawozu lub posypywarki.

– To będzie łatwe, efektywne i opłacalne – twierdzą naukowcy PRz. 

Zdjęcie: Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama