Zespół pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie badał możliwości kolonizacji Marsa. Tymi badaniami interesują się już prestiżowe międzynarodowe czasopisma naukowe.

– Rozwój ludzkości to nie tylko mierzenie się z aktualnymi problemami i wyzwaniami, ale także przewidywanie możliwości dalszego rozwoju. Przewidywanie takie musi uwzględniać możliwe ryzyka i zagrożenia – mówi dr Konrad Szocik, który przewodzi badaniom.

Wzrost ludności, wyczerpywanie się zasobów, czy ocieplenie klimatu – to tylko niektóre przyczyny poszukiwań pozaziemskich możliwości zamieszkania. W tym kontekście pojawiają się plany kolonizacji innych planet.

Uwaga NASA, ale i prywatnej holenderskiej inicjatywy MarsOne zwrócona jest na Marsa. Podobnie jak w okresie Zimnej Wojny celem kosmicznej ekspansji był Księżyc, tak obecnie jest to Mars. Niekwestionowanym faworytem w tym wyścigu są Stany Zjednoczone, a następnie Rosja. Uważa się jednak, że w niedalekiej przyszłości także inne państwa, szczególnie Chiny, Japonia i Indie mogą być istotnymi podmiotami w tym nowym wyścigu kosmicznym. Wymienia się także Europejską Agencję Kosmiczną.

Obszar ten stał się przedmiotem badań naukowych – zdominowany jest przez nauki techniczne i inżynieryjne z jednej strony, oraz biologiczne i medyczne z drugiej.

Naukowcy prowadzą badania nad bezpiecznymi i odpowiednio szybkimi środkami transportu oraz analizują możliwości przetrwania ludzkiego życia nie tylko w trakcie szacowanej na około siedem miesięcy w jedną stronę podróży, ale także marsjańskich warunkach mikrograwitacji, niemal trzykrotnie mniejszej od grawitacji ziemskiej.

Aktualne przewidywania wskazują przełom lat 20. i 30. XXI wieku jako wiarygodny termin wysłania pierwszego lotu załogowego na Marsa. Ze względu na technologiczną niemożliwość powrotu z Marsa na Ziemie nieuniknione staje się założenie ludzkiej kolonii na Marsie. Temat ten nie jest jednak szeroko dyskutowany ze względu na skoncentrowanie się na kwestiach technologicznych i medycznych.

– Dlatego zespół pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie postanowił przyjrzeć się możliwym wyzwaniom związanym z założeniem i funkcjonowaniem takiej kolonii na Marsie. Zespół złożony z dr. Konrada Szocika, Kateryny Lysenko-Ryba, Sylwii Banaś i Sylwii Mazur zaproponował kilka rozwiązań i analiz dotyczących tego problemu – informuje Szymon Taranda z biura prasowego WSIiZ.

Rozwiązania naukowców znalazły uznanie w renomowanych brytyjskich czasopismach poświęconych przestrzeni kosmicznej, w tym w prestiżowym czasopiśmie „Space Policy” z impact factor, jak również w czasopiśmie wydawanym przez polski Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk

W opublikowanych w brytyjskich i polskich czasopismach naukowych artykułach zespół z rzeszowskiej uczelni rozważa takie kwestie, jak trudności natury psychologicznej związane z podróżą i pobytem w tak specyficznym środowisku, nieprzewidywalność dalszego rozwoju ewolucji biologicznej przez selekcję naturalną na Marsie, zagadnienie odpowiedniej etyki i systemu prawnego, jak również wiele innych zagadnień związanych z kwestiami społecznymi, politycznymi, etycznymi czy kulturowymi.

Badaniami zainteresował się już świat nauki. Wkrótce materiał na ten temat ukaże się w Elsevier Research Selection – biuletynie elektronicznym wydawnictwa Elsevier adresowanym do dziennikarzy naukowych. Zespół został również poproszony o udzielenie wywiadu w Radio-Canada in Montréal w audycji prowadzonej przez Richarda Massicotte.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama