Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność zarządu województwa podkarpackiego w przygotowaniu systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

– Bardzo cieszy mnie ta pozytywna ocena naszej pracy i nie ukrywam, że mobilizuje do jeszcze bardziej intensywnych działań – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Kontrola przeprowadzona przez NIK trwała od 10 marca do 30 kwietnia 2014 roku. Objęła proces przygotowania i uzgadniania RPO, przygotowania rozwiązań organizacyjnych, regulacji prawnych oraz wytycznych dotyczących wdrażania RPO WP na lata 2014-2020.

Pozytywna ocena wystawiona przez NIK dotyczy przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przygotowania i uzgadniania programu dotyczącego nowej perspektywy finansowej. Przed kilkoma dniami ocena pokontrolna NIK dotarła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

– Jesteśmy w trakcie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Gotowy program wysłaliśmy w wymaganym terminie do Brukseli, ale jednocześnie przygotowujemy się, aby móc dobrze wdrażać program. Prowadzimy bardzo zaawansowane prace nad uszczegółowieniem programu, instrukcją wykonawczą, żeby moc jak najszybciej ogłosić konkursy. Jednocześnie przygotowujemy się organizacyjnie. Musimy powołać Instytucję Certyfikującą program – wyjaśnia Władysław Ortyl.

Do tej pory Instytucja Certyfikująca była w urzędzie wojewódzkim, teraz znajdzie się w strukturach samorządu województwa. Musi jednak funkcjonować w innym miejscu niż departament, który wdraża RPO. Potrzebne jest rozdzielenie dotychczasowego departamentu rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego. Część departamentu zajmie się dotychczasową perspektywą finansową oraz kwestiami strategii rozwoju województwa. Tu także będzie Instytucja Certyfikująca.

Nowy departament w całości będzie zajmował się wdrażaniem RPO. Na ten program  przeznaczona jest kwota 2,1 mld euro. Instytucja Certyfikująca ma bardzo duże znaczenie dla realizacji programu, bo m.in. poświadcza rzetelność i prawidłowość wydatkowania pieniędzy w ramach RPO WP.

W swoim wystąpieniu pokontrolnym NIK kilkakrotnie podkreśla pozytywną ocenę działalności zarządu województwa podkarpackiego w przygotowaniu RPO do nowej perspektywy. NIK pozytywnie ocenia też prace nad przygotowaniem Kontraktu Terytorialnego.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama