Reklama

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska powołała Wojewódzką Radę ds. Potrzeb Zdrowotnych województwa podkarpackiego. Ma opiniować, czy plany szpitali dotyczące nowych świadczeń są potrzebne.

W piątek wojewoda wręczyła akty powołania dla członków rady. W jej skład weszło 70 konsultantów wojewódzkich oraz ośmiu członków powołanych spośród wskazanych przedstawicieli: wojewody, marszałka, podkarpackiego oddziału NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych, konwentu powiatów województwa podkarpackiego oraz organizacji pracodawców z regionu.

Przewodniczącym rady został Jerzy Wilk, dyrektor Biura Wojewody.

Do głównych zadań rady należeć będzie współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb. Na jej podstawie ustalane będą priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Mapa posłuży wojewodzie do wydawania opinii, czy na Podkarpaciu potrzebne jest tworzenie nowych jednostek, udzielających świadczeń szpitalnych oraz specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych.

– Będzie to realne narzędzie do tego, aby odpowiadać na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku zdrowotnego w naszym regionie i potrzeby mieszkańców – podkreśliła wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Regionalne mapy potrzeb zdrowotnych mają pomóc w lepszym identyfikowaniu określonych potrzeb zdrowotnych poszczególnych regionów kraju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia odpowiednich działań ze strony państwa.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych ma się składać z części opisujących sytuację demograficzną i epidemiologiczną, stan infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystanie, ma także zawierać prognozę potrzeb zdrowotnych.

Istotnym elementem map potrzeb zdrowotnych będzie analiza migracji pacjentów. Tworzenie map ma zapewnić bardziej racjonalne finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i inwestycji w sektorze ochrony zdrowia. Przyczynić się ma również do zwiększenia transparentności procesu zawierania umów ze świadczeniodawcami.

Regionalne mapy będą sporządzane raz na 5 lat, a zadaniem wojewody będzie ich coroczna aktualizacja, pozwalająca na bieżące monitorowanie efektów podjętych działań i ich weryfikację.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama