Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało oficjalnie Wyższej Szkole Prawa i Administracji uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Prawo. Będą to 3-letnie studia, na których kandydaci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności.

WSPiA jest jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która kształci prawników na wszystkich poziomach, posiada jednocześnie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo oraz nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

– Od ponad 7 lat kształcimy młodych ludzi na jednolitych studiach magisterskich. Od czterech lat posiadamy uprawnienia do nadawana stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Naturalną koleją były więc uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Prawa – tłumaczy prof. Czesław Kłak, dyrektor Kolegium Prawa, w którego ramach prowadzone są studia prawnicze w WSPiA.

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku „prawo” w WSPiA jest przygotowanie kadry zawodowej do pracy na stanowiskach pomocniczych w systemie wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach), administracji publicznej, korporacjach prawniczych oraz firmach prywatnych. Studenci będą przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia I stopnia na kierunku „prawo” mają profil praktyczny. Oznacza to, że w trakcie nauki duży nacisk położony zostanie na zdobywanie, oprócz wiedzy teoretycznej, również wiedzy praktycznej. W programie studiów przewidziano wiele zajęć w ramach Systemu Kształcenia Praktycznego. Obejmuje on trzy ścieżki: pracownie praktyczne, praktyki zawodowe oraz seminaria dyplomowe. Dodatkowo studenci uczestniczyć będą w zajęciach o charakterze praktycznym w postaci warsztatów.

Studia trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od zainteresowań i przyszłych oczekiwań zawodowych kandydaci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności: prawnik korporacyjny, prawo w biznesie, prawnik w systemie bezpieczeństwa, referent prawny w administracji publicznej, prawnik w systemie wymiaru sprawiedliwości

Absolwent „prawa” będzie mógł pracować na stanowisku m.in. specjalisty ds. prawnych, sekretarza, asystenta, referenta, konsultanta, menadżera prawnego czy pracownika kancelaryjnego. Jest to także oferta dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnych przedsiębiorstw czy kandydatów na prawników korporacyjnych.

Absolwent takich studiów będzie miał umiejętność przygotowania pism procesowych i umów najczęściej występujących w obrocie prawnym. Nabędzie również umiejętności analizowania sposobu załatwiania konkretnych spraw (cywilnych, karnych, administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-gospodarczych, pracowniczych) i stosowania prawa.

Osoby zainteresowane studiami I stopnia na kierunku Prawo mogą składać podania o przyjęcie na studia do 28 września 2014 r.

Biura rekrutacyjne WSPiA

– w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, tel. 17 867 04 80, 867 04 81, 867 04 82

– w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2, tel. 16 679 13 30, 679 13 31, 667 90 60

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama