Skuteczne odwołanie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydziałowi Medycznemu została podniesiona ocena z kategorii C na B.

Oceny wydziałów na poszczególnych polskich uczelniach dokonuje specjalna komisja, działająca w strukturach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Medyczny UR, na którym w 2015 roku uruchomiono prestiżowy kierunek lekarski (studiuje na nim obecnie 420 osób) pierwotnie dostał najniższą ocenę – C. To w ministerialnej nomenklaturze oznacza, że taki wydział jest do restrukturyzacji lub likwidacji.

Skutkiem niskiej tzw. oceny parametrycznej wydziału są głównie mniejsze pieniądze na badania naukowe przeprowadzane przez kadrę naukowo-dydaktyczną. I właśnie to było powodem, że władze Uniwersytetu Rzeszowskiego odwołały się od przyznanej oceny C. Skutecznie, bo ocena Wydziału Medycznego została podniesiona na kategorię B, co oznacza, że poziom naukowy WM jest dobry, a tendencja rozwojowa jest wzrostowa.

– Wszystko wróciło na właściwie tory – cieszy się dr Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Będziemy mieli więcej pieniędzy na badania naukowe, uznano dorobek naukowy wydziału. Więcej pieniędzy na badania podniesie ich jakość i kształcenie – dodaje dr Ulita. Warto pamiętać, że jednostki naukowe oceniane są za okres czterech lat, a Wydział Medyczny UR istnieje dopiero trzy lata.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ: