Reklama

Biskup rzeszowski Jan Wątroba wydał dekret na temat wieku dzieci, które przystępują do pierwszej komunii św. w diecezji rzeszowskiej. Od 2016 roku do komunii będą szły w trzeciej klasie.

Zmiany wynikają z nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski 8 marca 2010 r. oraz opracowanego do tej podstawy i przyjętego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski programu nauczania religii w przedszkolach i szkołach. Zakłada on, iż pierwsza komunia św. będzie zakończeniem pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Decyzją biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby w diecezji rzeszowskiej, począwszy od roku 2016, pierwsza komunia św. będzie udzielana pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci przystąpią do komunii w drugiej klasie. Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 komunii nie będzie. Dzieci, które wówczas będą w klasie drugiej do komunii przystąpią w klasie trzeciej w roku szkolnym 2015/2016.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama