Reklama

Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości apeluje do marszałka województwa podkarpackiego: – Nie wspieraj projektów unijnych promujących ideologię gender.

Na Podkarpaciu trwają konsultacje społeczne nad Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi w naszym województwie sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020. Podkarpacie do podziału ma ponad 2 miliardy euro.

Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości wystosowało do marszałka województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla (PiS) list, w którym apeluje o zwracanie szczególnej uwagi, czy podczas wydatkowania środków europejskich nie wspiera się projektów promujących ideologię gender.

– Promowanie w życiu publicznym ideologii gender uważamy za niezwykle szkodliwe. Uznając bowiem że płeć to przede wszystkim sztuczna konstrukcja społeczna, ideologia ta narzuca absurdalne modele wychowania i w konsekwencji prowadzi do niszczenia rodziny, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa – uważa, Marcin Fijołek, przewodniczący Forum Młodych PiS.

Obawy młodzieżówki PiS wzbudził list otrzymany i upubliczniony przez europosła PiS prof. Ryszard Legutko od komisarza Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji László Andora. Andora stwierdził, że „ramy prawne europejskich funduszy 2014–2020 koncentrują się na równouprawnieniu płci oraz strategii uwzględniania aspektu płci bardziej niż w poprzednich okresach finansowania”.

Dla sekretarza okręgu PiS Mateusza Kutrzeby, komisarz László Andora jasno zakomunikował, że nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do zagwarantowania, że równość kobiet i mężczyzn oraz perspektywa płci będą brane pod uwagę i akcentowane w trakcie przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny programów.

W podobnym tonie wypowiedziała się również Elżbieta Bieńkowska, minister transportu i rozwoju, która stwierdziła, że „beneficjenci funduszy unijnych w realizowanych przez siebie projektach będą zobowiązani do zapewnienia rozwiązań zapobiegających jakiejkolwiek dyskryminacji lub promujących równe traktowanie wszystkich uczestników projektów – bez względu na posiadane przez nich cechy społeczno-kulturowe”.

– Uzależnienie środków w ramach RPO od finansowania projektów mieszczących się w ramach gender jest skandaliczne. Wierzę, że władze naszego województwa nie ulegną nowym trendom w myśleniu o płci i seksualności człowieka i odważnie przeciwstawią się promowaniu ich przy wydatkowaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej  – stwierdził Marcin Fijołek.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: