Zdjęcie: Maciej Rałowski

Obwodnice miast, łączniki autostradowe, droga S-19, a także modernizacja dworca PKP w Rzeszowie i rewitalizacje linii kolejowych znalazły się na liście projektów, które w latach 2014-2020 chce zrealizować samorząd województwa podkarpackiego.

Szacunkowa wartość projektów dotyczących infrastruktury transportowej wynosi 5 miliardów złotych.

Drogowe i kolejowe inwestycje zarząd województwa chce realizować finansując je z trzech źródeł: Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmującego także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W ramach RPO na lata 2014-2020 samorząd województwa chce zrealizować inwestycje na 23 odcinkach dróg wojewódzkich na łączną kwotę 829 mln złotych z czego 705 mln złotych pochodziłoby ze środków unijnych. Wśród inwestycji jest m.in. budowa obwodnicy Brzozowa, Strzyżowa, a także Kolbuszowej i północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego.

S-19 podzielona na trzy etapy

W ramach kontraktu terytorialnego samorząd województwa chce zrealizować bardzo ważną dla regionu inwestycję, a mianowicie drogę ekspresową S-19. Odcinek od Rzeszowa do Barwinka samorząd chce podzielić na trzy etapy: etap I Rzeszów Płd. – Węzeł Babica, etap II Węzeł Babica-Krosno i etap III Krosno- Barwinek.

Wśród inwestycji rekomendowanych przez zarząd województwa do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego są także łączniki autostradowe i rozbudowa dróg wojewódzkich wraz z budową obwodnic: Czudca oraz południowej obwodnicy Rzeszowa.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Miliony na inwestycje komunikacyjne zarząd chce także pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, m.in. na łącznik w Rzeszowie od ulicy Podkarpackiej do węzła Rzeszów południe na drodze ekspresowej S-19.

Na inwestycje kolejowe 2,4 mld zł

Równie imponująco przedstawiają się inwestycje w infrastrukturę kolejową. Szacowana wartość projektów kolejowych to 2,4 mld zł. W ramach RPO, Polska Wschodnia i kontraktu terytorialnego zarząd planuje m.in. rewitalizację linii kolejowych np. na odcinku Jasło – Nowy-Zagórz, modernizację dworca PKP w Rzeszowie, gdzie ma szansę powstać Intermodalne Centrum Przesiadkowe, rewitalizację kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, a także zakup pojazdów szynowych.

– Gdyby udało się zrealizować te wszystkie projekty, Podkarpacie uzyskałoby dobrą dostępność komunikacyjną i gospodarczo ta infrastruktura bardzo dobrze służyłaby regionowi – powiedział w środę na konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Ortyl mówił także o tym, na jakim etapie są prace dotyczące kontraktu terytorialnego. 14 sierpnia zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego”. Wskazał w nim 12 obszarów tematycznych do objęcia kontraktem w ramach których zaproponował 70 przedsięwzięć priorytetowych.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama