Podkarpackie Centrum Innowacji w marcu 2018 roku. Za 85 milionów złotych

W Rzeszowie powstanie Podkarpackie Centrum Innowacji, które ma wspierać regionalne uczelnie oraz przedsiębiorców, dając szansę na tworzenie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

 

List intencyjny w sprawie powstania Podkarpackiego Centrum Innowacji  we wtorkowe popołudnie podpisali: wicemarszałkowie województwa: Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk oraz w imieniu partnerskich uczelni – prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Mariusz Oleksy, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

– Wierzę, że połączenie sił trzech rzeszowskich uczelni z województwem podkarpackim pomoże postawić pierwszy krok na drodze zmierzającej do polepszenia rozwoju regionu w oparciu o nowoczesne technologie i współpracę nauki z biznesem – mówi wicemarszałek Maria Kurowska.

Impuls do szybszego rozwoju

Idea powstania PCI jest konsekwencją przystąpienia Podkarpacia w kwietniu 2016 roku do programu „Lagging Regions”, czyli inicjatywy na rzecz regionów rozwijających się, firmowanej przez Komisję Europejską przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program ten miał pomóc zdiagnozować główne bariery rozwoju i wypracować rozwiązania dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego województwa. I tak po roku prac, przy pomocy uczelni i ekspertów Banku Światowego, wypracowana została idea powołania Podkarpackiego Centrum Innowacji.

– Mam nadzieję, że to, co wspólnie stworzyliśmy przyczyni się o tego, że województwo podkarpackie będzie się rozwijać jeszcze szybciej – mówi Grzegorz Wolszczak, ekspert Banku Światowego, współpracujący  przy projekcie.

– Rzeszowskie uczelnie bardzo dużo robią, aby biznes i nauka razem współpracowały. Mam też nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej intensywna i będzie stanowić jeszcze większy impuls dla Podkarpacia do szybszego rozwoju – dodaje.

Nauka i biznes

PCI ma być jednym z elementów podkarpackiego systemu innowacji. Ma się składać z trzech platform: rozwijanie i finansowane innowacyjnych projektów badawczych i rozwojowych wysokiego ryzyka dedykowana uczelni i zespołom badawczym. Druga platforma to rozwiązywanie współpracy między biznesem a nauką oraz realizacja przez uczelnie badań zleconych na rzecz przedsiębiorstw. Trzecia – miejsce eksperymentowania dla studentów, gdzie będą mogli realizować własne projekty i tworzyć prototypy.  

– PCI to przedsięwzięcie długofalowe, wymagające ciągłej pielęgnacji  oraz wsparcia regionalnego biznesu i liderów politycznych oraz biznesowych. PCI to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie chcemy łączyć biznes z nauką – mówi Maria Kurowska.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Władze Podkarpacia przekonują, że spotkania naukowców i przedsiębiorców przyczynią się do rozwoju regionu.

– PCI to szansa, która otwiera się przed naszymi kolegami – naukowcami, jak i przede wszystkim studentami, którzy muszą myśleć o takim rozwoju kariery, najpierw naukowej, potem zawodowej, aby móc się doskonale wpisać w bardzo wymagający współczesny rynek pracy – mówi prof. Sylwester Czopek, rektor UR.

– Do tego potrzebna jest bardzo duża innowacyjność, a ją zabezpieczają badania podstawowe, stosowane i praktyczne wykorzystanie wiedzy na uczelni – dodaje.

W podobnym tonie mówi również prof.  Mariusz Oleksy z PRz, który podkreśla, że na Podkarpaciu w większości przemysł jest oparty o „misie”, czyli małe firmy, które potrzebują wsparcia do pełnego rozwoju.

PCI za 85 mln zł

Prof. Agata Jurkowska-Gomułka z WSIiZ, zauważa z kolei, że od przeszło 20 lat powtarza się niemalże jak mantrę, że uczelnie  powinny współpracować z biznesem.

– Często tego momentu wzajemnego „zapładniania” w tych relacjach miedzy uczelniami a biznesem brakuje.  Stąd takie inicjatywy instytucjonalizowania, możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy należy traktować z pełnym szacunkiem i przyjmować z radością oraz z pełnym dobrodziejstwem inwentarza – uważa prof. Jurkowska-Gomułka.

Pod stworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji ma być wykorzystany jeden z istniejących w centrum Rzeszowa budynków – jaki, tego władze wojewódzkie nie chcą jeszcze zdradzać, ale wiemy, że obiekt będzie miał 1200 m kw.

PCI ma zacząć działać już w marcu 2018 roku. Na jego zorganizowanie zostanie przeznaczone 85 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

joanna.goscinska@rzeszow-news.pl

Reklama