Zdjęcie: Maciej Brzana / Rzeszów News
Reklama

Blisko 5,3 tys. miejsc na studia I i II stopnia przygotowała Politechnika Rzeszowska w nowym roku akademickim 2019/2020. Przyszli studenci mogą wybierać spośród 28 kierunków studiów.

1 czerwca PRz rozpoczęła elektroniczną rekrutację na studia. Wśród nowości od października 2019 roku jest 7 kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz kierunki: zarządzanie w sporcie, inżynieria i analiza danych a także biogospodarka.

Na nowy rok akademicki Politechnika Rzeszowska może przyjąć ponad 2,5 tys. studentów na studia stacjonarne I stopnia, 775 osób na studia niestacjonarne I stopnia, a także 1355 osób na studia stacjonarne II stopnia i 600 osób na niestacjonarne II stopnia.

Rekrutacja na studia I stopnia potrwa do 15 lipca. Tylko na kierunek „architektura” do 2 lipca, ponieważ egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych zaplanowany jest 4 i 5 lipca.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej: rekrutacja.prz.edu.pl.

Zarządzanie w sporcie

Wśród nowych kierunków, które PRz uruchamia od października jest „zarządzanie w sporcie”. Zgodę na uruchomienie studiów 17 maja br. wydało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Nabór będzie prowadzony na studia I stopnia. Kierunek powstał przy Wydziale Zarządzania we współpracy z Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz. Będzie miał charakter praktyczny. Ma kształcić ekspertów z zakresu zarządzania i biznesu oraz wykorzystywania środków informatycznych w sporcie.

– Ten kierunek to nowość w skali województwa podkarpackiego. Nie będziemy w jego ramach kształcić tak, jak na akademiach wychowania fizycznego. Zajęcia będą dotyczyły szeroko rozumianego zarządzania i procesów biznesowych w sporcie – mówi prof. Grzegorz Masłowski, prorektor ds. kształcenia PRz. – Wokół sportu rozwinięty jest cały biznes, który wymaga specjalistów z zakresu organizacji imprez sportowych, ich reklamy i promocji.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę dotycząca m.in. zarządzania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zarządzania potencjałem ludzkim, przygotowywania kontraktów sportowych.

Studenci będą mieli do wyboru specjalności dotyczące zarządzania organizacją sportową, zespołem sportowym i karierą indywidualną w sporcie. Absolwenci studiów będą mogli być menadżerami sportowymi, doradcami trenerów, mogą pracować w agencjach kreowania wizerunku, przedsiębiorstwach sportowych.

Uruchomienie kierunku to kolejny element strategii rozwoju sportu przy PRz. Przy jego realizacji uczelnia chce współpracować z instytucjami i klubami sportowymi z regionu.

Inżynieria i analiza danych

Politechnika Rzeszowska uruchamia też nowy kierunek studiów „inżynierię i analizę danych”. Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym będą prowadzone na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej.

– Nowy kierunek to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Jest to jedyny tego typu kierunek prowadzony na uczelni publicznej w południowo-wschodniej Polsce, który przygotuje profesjonalną kadrę inżynierów i analityków danych – podkreśla prof. Iwona Włoch, dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej. 

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Nowy kierunek powstał we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki PRz. Studia będą prowadzone w oparciu o profil praktyczny. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu metod i narzędzi analitycznych oraz technik informatycznych do praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki pozwoli absolwentom na pracę w instytucjach związanych z przemysłem i ośrodkach naukowo badawczych.

Biogospodarka

Biogospodarka to kierunek międzywydziałowy prowadzony przez Wydział Chemiczny i Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Program kształcenia zawiera aktualną wiedzę, najnowsze rozwiązania technologiczne i osiągnięcia naukowe związane z biogospodarką, uregulowania prawne oraz podstawy ekonomii i logistyki bioproduktów. 

– Studenci będą się uczyć podstaw chemii, projektowania aparatury, procesów jednostkowych, procesów oczyszczania. Posiadamy również bazę oprogramowania, używaną w przemyśle, która pozwala na projektowanie całych linii technologicznych – mówi prof. Dorota Antos, dziekan Wydziału Chemicznego PRz.

Prof. Piotr Koszelnik, dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz, tłumaczy, że dzisiejszy świat i gospodarka stoi przed potrzebą poszukiwania nowych surowców na potrzeby produkcji energii. 

Studenci studiujący biogospodarkę będą mogli poznać możliwości produkcji energii z wykorzystaniem zasobów środowiska, odpadów, a także odnawialnych źródeł energii. To zawód, który stanowi zawód przyszłości, specjaliści z tego obszaru będą poszukiwani – dodaje prof. Koszelnik.

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które wykorzystują odnawialne zasoby naturalne, zajmują się recyklingiem, a także w laboratoriach analitycznych i badawczych, administracji państwowej. Docelowo politechnika zamierza uruchomić także studia II stopnia z zakresu biogospodarki.

7 kierunków w języku angielskim

Od nowego roku akademickiego PRz uruchamia także siedem kierunków studiów I stopnia w języku angielskim. Jest to zarówno oferta dla kandydatów z zagranicy, jak i z Polski.

Od roku akademickiego 2019/2020 studia w języku angielskim będą prowadzone na wszystkich wydziałach PRz. Będą to kierunki: budownictwo; mechatronika; biotechnologia; inżyniera chemiczna i procesowa; elektrotechnika; matematyka oraz zarządzanie. Studia w będą prowadzone według tego samego programu i efektów kształcenia jak kierunki, które obecnie są realizowane w języku polskim. 

– Mam nadzieję, że kierunki studiów w języku angielskim przyciągną do naszej uczelni studentów, którzy wybiorą tu pełny cykl kształcenia, jak również kolejnych studentów z programu Erasmus, co w rezultacie zwiększy liczbę studentów politechniki delegowanych do uczelni partnerskich – tłumaczy prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej PRz.

Politechnika chce pójść śladem takich miast jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, w których studiuje wiele osób z zagranicy. Ale uczelnia liczy też, że kierunki angielskojęzyczne zainteresują również polskich maturzystów.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama