Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News

Sale symulacyjne oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – takie nowości zostaną wprowadzone na kierunku lekarskim Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kiedy? Za trzy lata. 

Władze uczelni podpisały z Ministerstwem Zdrowia umowę na stworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym UR. Uniwersytet otrzyma na ten cel ponad 13,5 mln zł. Centrum ma poprawić praktyczną jakość kształcenia przyszłych lekarzy. 

WCSM będzie wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. 

– Dodatkowo, pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy naukowo-techniczni lub pracownicy techniczni wezmą udział w szeregu przedsięwzięć podnoszących ich kwalifikacje – mówi prof. Józef Cebulski, prorektor ds. infrastruktury i współpracy z gospodarką UR.

Pracownicy będą jeździć na staże w ośrodkach symulacji medycznej w kraju i za granicą, będą uczestniczyć w certyfikowanych kursach dla instruktorów symulacji medycznej. Kursy dotyczyć też będą przygotowania do prowadzenia i organizowania egzaminów OSCE, szkoleń Crisis Resource Management (CRM – zarządzanie zespołem w sytuacjach trudnych).

Pracownicy szkolić się również będą w ocenie umiejętności nietechnicznych studentów, na kursy wyjedzie personel techniczny Centrum Symulacji Medycznej, a kadra zarządzająca Centrum będzie mogła uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach językowych.

W WCSM będzie można przeprowadzić symulacje trudnych i rzadko spotykanych zabiegów, które mają jak najwierniej odzwierciedlać rzeczywistość na oddziałach szpitalnych. Centrum będzie w budynku UR przy ul. Warszawskiej, gdzie działa już Centrum Symulacji Medycznej Pielęgniarek i Położnych. WCSM ma powstać do kwietnia 2022 roku.

Projekt w całości jest finansowany z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zdjęcie: Materiały prasowe

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama