Zdjęcie: Pixabay

„Aktualna sytuacja we wschodniej Ukrainie oraz problematyka uchodźców” – to temat studenckiego Panelu Dyskusyjnego organizowanego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Dyskusja odbędzie się w najbliższy piątek (3 marca).

Organizatorem panelu dyskusyjnego pt. „Porozmawiaj z uchodźcą w Polsce” jest Samorząd Studencki WSPiA. Temat dyskusji został wybrany nieprzypadkowo. Jak tłumaczy prof. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, pełnomocnik rektora WSPiA ds. studenckich, przyczyną do dyskusji jest niepewna sytuacja naszych wschodnich sąsiadów.

– Chcemy zwrócić uwagę na niepokojącą i ciągle zaognioną sytuację na Ukrainie. Chcemy także przedstawić procedury, jakie muszą zostać dopełnione, aby uzyskać status uchodźcy w Polsce – mówi prof. Kaczmarczyk-Kłak.

Przypomina, że zgodnie z Konwencją Genewską, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

– Jak wynika z raportu Urzędu ds. Cudzoziemców, od początku roku w grupie trzech najliczniejszych państw, spośród których wpłynęło najwięcej wniosków (455), znajduje się właśnie Ukraina. Dlatego w naszej dyskusji poruszymy także kwestie dotyczące legalizacji pobytu (pobyt czasowy i stały oraz rezydenta długoterminowego UE), albowiem i w tym zakresie przeważają wnioski od obywateli Ukrainy – dodaje prof. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak.

Panel „Porozmawiaj z uchodźcą” odbędzie się w najbliższy piątek (3 marca). Początek dyskusji o godzinie 11:00 w sali 1.19 A w kampusie WSPiA. Wstęp wolny.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama