Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Wojewódzka Podkarpackiego w Rzeszowie

350 tys. zł Politechnika Rzeszowska przeznaczy na przebudowę Studenckiego Centrum Kultury i Nauki, a Uniwersytet Rzeszowski 500 tys. zł wyda m.in. na Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Rektorzy obu uczelni – prof. Sylwester Czopek z UR i prof. Tadeusz Markowski z PRz – we wtorek podpisali umowy na dotacje, które przekaże im samorząd wojewódzki. W imieniu samorządu umowy podpisali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

Politechnika Rzeszowska otrzymała dotację w wysokości 350 tys. zł. Za te pieniądze uczelnia zmodernizuje Studenckie Centrum Kultury i Nauki, które mieścić się będzie w budynku dawnej stołówki studenckiej (budynek O) przy ul. Akademickiej 8. 

Centrum na nowo w 2020 roku

Dotacja dla PRz sprawi, że budynek Centrum będzie przebudowany i dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Zamontowane zostaną też najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe. W budynku mieścić się będą: Centrum Pomocy Materialnej Doktorantów i Studentów, Centrum Rekrutacji Studentów oraz Klub Absolwenta.

– W podziemiach studenci z koła naukowego „Formuła Student” będą mieli do dyspozycji profesjonalny warsztat, w którym będą mogli udoskonalać swój bolid. W Studenckim Centrum Kultury i Nauki uruchomiony zostanie również punkt gastronomiczny w formie bufetu szwedzkiego z możliwością obsłużenia do 150 osób – poinformowała PRz.

W pomieszczeniach Centrum planowane są też wystawy, koncerty, studenckie wydarzenia, spotkania twórcze. – Myślę, że od nowego roku kalendarzowego nasi studenci będą mieli do dyspozycji obiekt z prawdziwego zdarzenia, w którym będą mogli realizować swoje pasje – przewiduje Tadeusz Markowski, rektor PRz.

Dla kogo będzie Centrum?

Większą dotację – 500 tys. zł – od samorządu wojewódzkiego otrzymał Uniwersytet Rzeszowski. Uczelnia podpisała dwie umowy. Pierwsza na remont budynku przy ul. Warszawskiej, w którym powstanie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ze specjalistycznymi instalacjami technologicznymi.

W zmodernizowanym Centrum będzie można kształcić kadry medyczne, prowadzić specjalistyczne szkolenia dla służb: policji, państwowej straży pożarnej, wojska. Prof. Sylwester Czopek, rektor UR, twierdzi, że to kluczowe inwestycje dla dydaktyki, szczególnie dla wydziału medycznego.

– Centrum symulacji jest niezbędne w kształceniu na wszystkich kierunkach medycznych a na lekarskim w szczególności – mówi rektor Czopek. Dotacja z samorządu na budowę Centrum wynosi 375 tys. zł. Pieniądze zostaną wydane na remont pomieszczeń. Na zakup sprzętu UR pieniądze otrzyma z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na UR podkarpacki biobank

Drugi uniwersytecki projekt, który otrzymał 125 tys. zł, to biobank, specjalizujący się w obszarze onkologii. Pieniądze są na badania, które mają zebrać kolekcję materiału biologicznego dla mieszkańców Podkarpacia oraz tkanek nowotworowych. Biobank to rodzaj archiwum przechowującego tkanki ludzkie, które służą do badań i do analiz.

– Przyczyniają się do rozwoju właściwej medycyny i polepszenia diagnostyki, a przede wszystkim – leczenia – tłumaczy prof. Sylwester Czopek.

Dotacja ułatwi zakup materiałów do pobierania i przechowywania materiału biologicznego od noworodków i ich rodziców na Podkarpaciu, pobranie i transport materiału biologicznego, testy diagnostyczne, wprowadzenie odpowiednich narzędzi informatycznych i systemowych procedur zabezpieczających dane osobowe, realizację projektów badawczych.

Rozwijać szkolnictwo wyższe

Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski to pierwsze podkarpackie uczelnie, z którymi samorząd w tym roku podpisał umowy o dotacje. Marszałek Władysław Ortyl twierdzi, że mają one „palmę pierwszeństwa”. – Bardzo dynamicznie się rozwijają, ale ten rozwój wymaga środków, funduszy i też współpracy z samorządem – mówi Ortyl.

Kolejne umowy o dotacjach w najbliższych dniach samorząd wojewódzki podpisze głównie z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi, m.in. z Przemyśla, Jarosławia, Krosna i Sanoka. – Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wybierali studia na Podkarpaciu, żeby szkolnictwo wyższe się rozwijało – mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama