Reklama

Uniwersytet Rzeszowski na trzecim miejscu w rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości uczelni, których absolwenci dostali się na jedną z trzech aplikacji: adwokacką, radcowską bądź notarialną.

Najlepszą zdawalność na egzaminach przeprowadzonych w 2013 r. osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na podstawie rankingu stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według danych za ubiegły rok, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  znalazł się na trzecim miejscu w Polsce, wyprzedzając m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski. Spośród absolwentów Wydziału UR z roku 2012 do egzaminu na aplikacje (adwokacką, radcowską, notarialną) przystąpiło 387 osób, z czego liczba osób z wynikiem pozytywnym to 218.

– Składowych sukcesu Wydziału Prawa i Administracji jest wiele. Przede wszystkim to efekt systematycznych starań o podnoszenie jakości kształcenia, starań które – co należy podkreślić – są udziałem całej społeczności akademickiej Wydziału i Uniwersytetu – mówi prof. dr hab. Aleksander Bobko Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało także zbiorczej analizy zdawalności absolwentów w 2013 r. Wynika z niej jednoznacznie, że Wydział Prawa i Administracji UR znalazł się w gronie najlepszych tj. 4 miejsce, ustępując tylko Uniwersytetom: Jagiellońskiemu, Warszawskiemu, Łódzkiemu.

– Nie możemy tez zapomnieć o samych absolwentach tego wydziału, gdyż wynik ten jest efektem ich wytężonego wysiłku i życiowych ambicji – pPodsumowuje rzecznik prasowy UR Grzegorz Kolasiński.

13 stycznia 2014 r. w Popowie k. Warszawy odbyła się szósta Konferencja Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych. Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się 28 września 2013 r. Analizą objęto profil oraz wyniki egzaminów ponad 10 000 osób, które przystąpiły do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, a także stopień trudności pytań egzaminacyjnych.

W analizie pokazano również powiązanie wyników egzaminu na poszczególne aplikacje z ukończoną uczelnią wyższą. Ponadto, zawarto porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W prezentacji wyszczególnione zostały wyniki tych absolwentów studiów prawniczych, którzy przystąpili do egzaminów w roku ukończenia studiów. Analiza objęła również zdawalność egzaminu w zależności od oceny uzyskanej na dyplomie, z uwzględnieniem poszczególnych uczelni.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: