Zdjęcie: Ewa Szyfner / Rzeszów News
Reklama

Prof. Sylwester Czopek został w środę wybrany ponownie na rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zagłosowała na niego zdecydowana większość elektorów. 

Prof. Sylwester Czopek był jedynym kandydatem. Głosowało na niego 127 elektorów ze 132. Tylko jeden był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu. 

Prof. Czopek od grudnia 2015 pełnił obowiązki rektora UR, po tym jak prof. Aleksander Bobko został wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Następnie w marcu 2016 roku wybrano go po raz pierwszy na rektora uczelni w kadencji 2016-2020. 

Sylwester Czopek specjalizuje się w naukach historycznych, a konkretnie w archeologii. Z uczelnią jest związany od 1997 roku. Wcześniej w latach 1981-2008 pracował także w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, gdzie od 1991 roku pełnił funkcję dyrektora. 

Sylwester Czopek ukończył archeologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (1981), doktoryzował się w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski.

Prof. Czopek od 2019 roku jest także Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa. Prowadzi także wyjątkowe na skalę Europy badania w Chotyńcu.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: