Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła 4 laureatów Nagrody FNP. To najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzymał prof. Jan… Woleński z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.– Ogromnie nas cieszy, iż wykładowca naszej uczelni otrzymał tak zaszczytne wyróżnienie. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawana jest wybitnym uczonym za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w światowej nauce – nie kryje zadowolenia prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Prestiżowe wyróżnienia przyznano po raz 22 w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Profesor Jan Woleński jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wyróżnienie otrzymał za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Prof. Jan Woleński zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza filozofii polskiej, logiką formalną i jej historią, filozofią języka i epistemologią, etyką i filozofią prawa. Jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich filozofów. Wypromował 25 doktorów. Jest autorem łącznie prawie 2 tys. publikacji, w tym 650 zagranicznych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zdjęcie: WSIiZ Rzeszów

Reklama