Zdjęcie: Materiały prasowe
Reklama

Certyfikowane warsztaty i szkolenia zawodowe, nowe gry symulacyjne związane z zarządzaniem w firmach i organizacjach, specjalistyczne zajęcia poświęcone „design thinking” i przedsiębiorczości obejmą studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt „WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości” został uznany za jeden z najlepszych w kraju, otrzymał trzecie miejsce na liście rankingowej i tym samym unijne dofinansowanie (ok. 7 mln zł) w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację kompleksowego programu wsparcia studentów i pracowników rzeszowskiej uczelni. W sumie projektem zostanie objętych ponad 1100 osób. Zaplanowano także wdrożenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz wsparcie informatyczne procesów zarządzania.

Ideą przewodnią projektu WSIiZ jest przede wszystkim przygotowanie oferty edukacyjnej, która będzie w jak największym stopniu dostosowana do potrzeb rynku pracy. W ofercie pojawią się nowe atrakcyjne ścieżki kształcenia w zakresie programowania, systemów informatycznych SAP, grafiki multimedialnej i nowych mediów, rozwoju produktów kosmetycznych, czy bezpieczeństwa w administracji publicznej.

– Zadbaliśmy także o wprowadzenie do oferty nowych ścieżek kształcenia w języku angielskim: to media cyfrowe (digital media) i zarządzanie projektami (project management)podkreśla Grzegorz Karpiuk, kierownik Biura Projektów WSIiZ i jeden z autorów wniosku.

Studenci będą także mogli skorzystać z szerokiej gamy certyfikowanych warsztatów i szkoleń zawodowych, które ułatwiają poruszanie się na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Warto tu wymienić kursy IATA dla studentów specjalności związanych z zarządzaniem w lotnictwie, jednego z flagowych kierunków w ofercie WSIiZ.

Ponadto zostaną opracowane i wdrożone nowe gry symulacyjne związane z różnymi aspektami zarządzania w firmach i organizacjach, specjalistyczne zajęcia poświęcone „design thinking” i przedsiębiorczości. – Stawiamy na nowoczesne technologie informatyczne, otwierając naszym studentom szerokie możliwości rozwoju – mówi Grzegorz Karpiuk. 

WSIiZ wprowadzi też nowe rozwiązania informatyczne, usprawniające zarządzanie uczelnią i komfort studiowania. Projekt zakłada również sprawniejszą współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym, zwłaszcza z sektorem biznesu.

– Wierzymy, że dzięki realizacji projektu będziemy atrakcyjnym miejscem do studiowania, zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych – twierdzi Andrzej Rozmus, prorektor ds. nauczania WSIiZ. 

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama