Postępowanie przetargowe na dokończone budowy autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia odbyło się bez naruszeń – stwierdził prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

– Kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

41-kilometrowy odcinek A4 Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Jarosław Zachód) dokończy konsorcjum firm Budimex. i Strabag, którego oferta została wybrana we wrześniu. Konsorcjum otrzyma ponad 719 mln zł. Autostradę ma dokończyć w ciągu 14 miesięcy. Z tego terminu wyłączono okresy zimowe: 2 razy po 3 miesiące od 15 grudnia do 15 marca.

Odcinek A4 ma być kierowcom oddany do użytku w pierwszej połowie 2016 r.

Nowy wykonawca musi wybudować lub dokończyć ponad 41 km trasy głównej autostrady wraz z 3 węzłami drogowymi, dokończyć 78 różnych obiektów mostowych, w tym 18 mostów i wiaduktów w ciągu autostrady, 16 wiaduktów w ciągu łącznic i dróg bocznych, 20 przejść dla zwierząt i 24 przepusty oraz przejazdy gospodarcze. Zużyje na to ok. 900 tys. m kw. asfaltu, dokończy ok. 1,27 mln m sześć. nasypów i zużyje ok. 640 tys. ton kruszywa.

Do postawienia będzie miał także 122 km barier stalowych oraz 60 tys. m kw. ekranów akustycznych. Roboty obejmować będą także prace wykończeniowe m.in. nasadzenia zieleni.

Odcinek A4 Rzeszów – Jarosław miał powstać na Euro 2012. Do 14 stycznia br. budowało go konsorcjum firm Polimex Mostostal i Doprastav. Wtedy GDDKiA zerwała kontrakt z powodu dużych opóźnień w realizacji inwestycji. A4 była wybudowana 69 procentach, natomiast upływ czasu wyniósł 105 procent. Konieczne stało się wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy budowę.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama