Reklama

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie stwierdził naruszeń w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe.

Kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy.

O budowę i zaprojektowanie tego odcinka S19 (6,3 km) ubiegało się ośmiu oferentów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie podjęła decyzję o wyborze konsorcjum firm: Eurovia Polska i Warbud. Ich oferta wyniosła 342,5 mln złotych. Konsorcjum zaoferowało termin wykonania drogi w 34 miesiące oraz 10-letnią gwarancję.

Odcinek od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe będzie powiązany ze zrealizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Zakres robót obejmie wykonanie drogi dwujezdniowej, czteropasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzła Rzeszów Południe, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.