Awans Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, spadek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Autorzy najnowszego Rankingu Szkół Wyższych 2015 miesięcznika „Perspektywy” opracowali go na podstawie prestiżu uczelni, ich innowacyjności, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków kształcenia i umiędzynarodowienia.

Uniwersytety

W rankingu „Uniwersytety 2015”, Uniwersytet Rzeszowski uplasował się na 15 pozycji. W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem awansował o jedną pozycję. UR najwyższy procent punktów otrzymał za potencjał naukowy (56,77), najmniej za umiędzynarodowienie (11,26),. Efektywność naukową oceniono na poziomie 51,45 proc., warunki kształcenia – 38,9 proc., innowacyjność – 28,42 proc., prestiż 25,38 proc.

W rankingu sklasyfikowano 25 uniwersytetów.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ranking zamyka Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu.

Uczelnie techniczne

W rankingu „Uczelnie techniczne” na 20 sklasyfikowanych uczelni, Politechnika Rzeszowska zajęła 13. miejsce. W ub. r. PRz była na 15. Najlepiej Politechnika została oceniona za potencjał naukowy. Ten wyniósł 65,19 proc. Na porównywalnym poziomie oceniono innowacyjność i efektywność naukową – 55,09 proc. i 54 proc. Prestiż wyniósł 29,95 proc., warunki kształcenia 19,63 proc. Umiędzynarodowienie PRz wyniosło 2 proc.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

W rankingu pierwsze miejsce ex aequo zajęli Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, trzecia jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Uczelnie niepubliczne

W „Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich” sklasyfikowano 50 szkół wyższych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 13 miejsce, to spadek o cztery pozycje w porównaniu z 2014 r. Pozycja WSIiZ w rankingu „Perspektyw” z roku na roku osłabia się. Jeszcze w 2011 r. była na 6. miejscu, potem na 7., a dwa ostatnie lata (2013-14) na 9. miejscu.

WSIiZ w tegorocznym rankingu najwięcej punktów zdobył za innowacyjność – 65,45 proc. Najmniej za prestiż – 9,18 proc.

Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, za nią SWPS Uniwersytetu Huministycznospołeczny, na trzecim miejscu Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

Ranking PWSZ

W rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych na 30 uczelni z Podkarpacia znalazły się trzy. Najlepiej wypada PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie – 7. miejsce (spadek o jedną pozycję w porównaniu z 2014 r.). Na 11. miejscu znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, na 12. miejscu znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, a na 22. miejscu PWSW w Sanoku.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama