Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Reklama

Prawie 3 mln zł będzie kosztowało opracowanie koncepcji dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki.  

Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w środę poinformowała, że na wykonawcę koncepcji wybrano firmę Mosty Katowice, która do przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę – blisko 3 mln zł.

Mosty Katowice mają 1,5 roku na opracowanie dokumentacji. GDDKiA jeszcze nie podpisała umowy z firmą, bo od rozstrzygnięcia przetargu mogą być odwołania. Umowa zostanie zawarta, jeżeli procedura odwoławcza zostanie wyczerpana. 

Oprócz korzystnej ceny, GDDKiA, wybierając ofertę katowickiej firmy, brała pod uwagę doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Wykonawca będzie musiał wykonać koncepcję programową, uzupełnić rozpoznanie geologiczne, opracować materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej a następnie uzyskać taką decyzję pod dobudowę drugiej jezdni na 15-kilometrowym odcinku „ekspresówki” węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka.

W decyzji środowiskowej musi być m.in. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Koncepcja programowania otworzy drogę do ogłoszenia kolejnego przetargu, tym razem już na wybór firmy, która dobuduje drugą jezdnię S19. 

– Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych – poinformowała Joanna Rarus.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama