Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie do godz. 12 wyniosła 10,91 proc. To jedna z najwyższych w Polsce. Większa była tylko w Krakowie – 11,34 proc. Lokale wyborcze są czynne do godz. 21:00. Osoby niepełnosprawne  w Rzeszowie do godz. 18:00 mogą skorzystać z busa.

Wybory rozpoczęły się o godz. 7:00. Na Podkarpaciu uprawnionych do głosowania jest 1 710 728 osób. Głosowanie odbywa się w 1804 obwodach. Głos można oddawać na kandydata jednego z 9 zarejestrowanych komitetów wyborczych. O mandat europosła w naszym regionie ubiega się 57 mężczyzn i 37 kobiet. Ile osób wejdzie do europarlamentu, zależy w dużym stopniu od frekwencji.

Frekwencja wyborcza na godz. 12:00 w całym kraju wyniosła 7,31 proc. Na Podkarpaciu – 8,72 proc., w samym Rzeszowie – 10, 91 proc. Na Podkarpaciu wydano do południa 148 032 kart do głosowania, w Rzeszowie – 15 307. Nasze województwo jest na drugim miejscu w Polsce pod względem frekwencji. Lepiej wypada tylko Małopolska – 9,13 proc.  Stolica Podkarpacia ma również jedną z najwyższych frekwencji spośród 18 największych polskich miast. Wyższa była jedynie w Krakowie – 11,34 proc. Najniższa w Gorzowie – 7,26 proc.

Spośród 21 powiatów na Podkarpaciu najwyższa frekwencja była w powiecie rzeszowskim – 9,74, najniższa w bieszczadzkim – 5,80 proc. W gminach powiatu rzeszowskiego najwięcej wyborców wrzuciło głos do urn w gminie Sokołów Małopolski – 13,39 proc., potem w gminach Chmielnik (12,22 proc.), Lubenia (11,24 proc.). Wynik dwucyfrowy zanotowały jeszcze dwie gminy: Błażowa (10.42 proc.) i Świlcza (10 proc.). Najnizsza frekwencja w powiecie rzeszowskim była w gminie Dynów – 6,77 proc.

Frekwencja w dużych miastach

Rzeszów – 10,91 proc.

Krosno – 9.83 proc.

Przemyśl – 9.83 proc.

Mielec – 8,79 proc.

Tarnobrzeg – 8,51

Stalowa Wola – 8,65 proc.

Frekwencja w powiatach: 

– bieszczadzki – 5,80 proc.

– brzozowski – 7,84 proc.

– dębicki – 8,67 proc.

– jarosławski – 9,08 proc.

– jasielski – 8,66 proc.

– kolbuszowski – 8,67 proc.

– krośnieński – 8,53 proc.

– leski – 7,81 proc.

– leżajski – 8,76 proc.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– lubaczowski – 7,54 proc.

– łańcucki – 9,71 proc.

– mielecki – 8,96 proc.

– niżański – 7,13 proc.

– przemyski – 7,08 proc.

– przeworski – 7,72 proc.

– ropczycko-sędziszowski – 9,36 proc.

– rzeszowski – 9,74 proc.

– sanocki – 7 proc.

– stalowowolski – 7,61 proc.

– strzyżowski – 8,58 proc.

– tarnobrzeski –  7,67 proc.

Bus dla niepełnosprawnych

W Rzeszowie osoby niepełnosprawne od godz. 10:00 do 18:00 mogą skorzystać z pojazdu, który zawiezie je do lokali wyborczych. Takie uprawnienia przysługują tylko osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto z pojazdu mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Prawo mają również osoby z orzeczeniem o grupie inwalidzkiej.

Żeby skorzystać z pojazdu należy zadzwonić pod numer: 519 059 858.

Jak głosować?

Aby nasz głos w wyborach był ważny, trzeba postawić krzyżyk w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata na jednej z list komitetów wyborczych.  Pamiętajcie, by wziąć dowód osobisty. Bez niego nie dostaniemy karty do głosowania.  Karta ma formę broszury. Na kolejnych kartkach są listy kandydatów zarejestrowane w danym okręgu wyborczym. Na każdej liście jest od 5 do 10 nazwisk kandydatów.

Głos można oddać tylko na jednego kandydata. Postawienie „X” przy nazwisku na więcej niż jednej liście sprawia, że nasz głos jest nieważny. Jeżeli „X” będzie postawiony przy więcej niż jednym nazwisku kandydatów na tej samej liście, głos będzie ważny. Otrzyma go osoba na wyższym miejscu na liście.

W kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można dokonywać żadnych poprawek.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama