Uchwałę o stanowczym proteście przeciwko zmianom w wypłacie janosikowego podjął sejmik podkarpacki. Naszemu województwu grozi utrata w przyszłym roku 34 milionów złotych.

22 listopada Sejm zmienił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Popularne janosikowe płacą najbogatsze województwa na rzecz najbiedniejszych regionów. Od przyszłego roku mają się zmienić zasady. Janosikowe straci 15 województw. Zyska tylko Mazowsze, które nie będzie musiało w przyszłym roku płacić 246,5 mln zł. Najwięcej straci Dolny Śląsk – 66 mln, Podkarpacie – 34 mln zł.

Sejmik podkarpacki dzisiaj przyjął uchwalę, w której sprzeciwia się zabieraniu janosikowego. Subwencja ogólna Podkarpacia zmniejszy się z 126 mln do 92 mln zł. „Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP każda zmiana dochodów własnych i subwencji ogólnej winna być przedmiotem dogłębnej analizy, celem zapewnienia by dochody te były odpowiednie w stosunku do nałożonych na województwa zadań” – czytamy w uchwale sejmiku.

Sejmik uważa, że nowelizacja ustawy narusza także zasadę demokratycznego państwa,  zaufanie do organów państwa. „Sejmik Województwa Podkarpackiego protestuje przeciwko łamaniu przez posłów Konstytucji i innych ustaw, którego efektem jest uszczuplenie dochodów większości województw” – brzmi dalsza część uchwały.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Sejmik twierdzi ponadto, że zmiany w ustawie spowodują, że województwa będą musiały drastycznie obniżyć zaplanowane wydatki lub zaciągnąć dodatkowe nieplanowane dotąd kosztowne kredyty.

„Na to wszystko nakłada się wejście w życie, nowego bardziej rygorystycznego sposobu obliczania wskaźników zadłużenia oraz rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej UE. Takie zmiany w budżetach, które powinny być obecnie przygotowywane do absorpcji środków UE odbiją się bardzo niekorzystnie na możliwości wykorzystania pojawiających się nowych szans dla rozwoju regionów. Wobec szkód jakie powoduje przyjęte przez Sejm rozwiązanie wydaje się niezbędnym przejęcie ciężaru skutków udzielenia ulg dla Województwa Mazowieckiego przez budżet państwa, tak aby nie uszczuplać i tak nie wystarczających dochodów  województw” – czytamy w uchwale.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama