Fot. Materiały WSIiZ. Na zdjęciu dr Kamil Łuczaj

Dr Kamil Łuczaj, naukowiec Wyższej Szkoły Informatyki  i Zarządzania w Rzeszowie, został stypendystą słowackiego Narodowego Programu Stypendialnego. Jest jednym polskim socjologiem w gronie naukowców z całego świata. 

Dr Kamil Łuczaj jest pracownikiem Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie, z wykształcenia jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Dr Łuczaj jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Sociological Association, International Sociological Association oraz International Visual Sociology Association. Obecnie kieruje on również Zespołem ds. badań edukacyjnych WSIiZ w Rzeszowie.

Zainteresowania naukowe dr. Kamila Łuczaja koncentrują się wokół socjologii kultury, sztuki i reklamy oraz badań migracyjnych. Swoje badania rozpoczął w Polsce, a teraz będzie kontynuował je na Słowacji.

– Mój słowacki projekt stanowi rozwinięcie badań nad międzynarodową kadrą naukową w Polsce. Obecnie, wspólnie z prof. Januszem Muchą, kończymy prace nad książką podsumowującą nasze dotychczasowe ustalenia. Zbadanie uwarunkowań w kraju o podobnej sytuacji gospodarczej, choć zupełnie innej historii, pozwoli dokonać wartościowych porównań – cieszy się dr Łuczaj.

Naukowiec WSIiZ dalsze badania przeprowadzi we współpracy z dr. Miloslavem Bahną przynależąc czasowo do Akademii Nauk w Bratysławie. Badania dotyczyć będą zagranicznych uczonych na Słowacji. Pobyt badawczy na Słowacji zostanie sfinansowany przez rząd tego kraju.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– W ostatnim czasie jest to kolejny pracownik naukowy WSIiZ, który otrzymał zewnętrzne stypendium będące potwierdzeniem wysokiej oceny prowadzonych badań. Kilkanaście dni temu prof. Krzysztof Gajdka, pracownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, został laureatem konkursu o Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury – przypomina Dominik Łazarz z biura prasowego WSIiZ.

Dr Krzysztof Łuczaj jest jedynym polskim socjologiem na liście stypendystów ogłoszonej pod koniec czerwca. Swoje artykuły publikował m.in. w „Advertising and Society Review”, „Sage Open”, „Polish Sociological Review”, „Studiach Medioznawczych”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” oraz „Studiach Socjologicznych”. 

IWONA RADLIŃSKA

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama