Reklama

150 zł to wysokość jednorazowego dodatku, który w styczniu 2014 r. dostaną studenci WSPiA pobierający stypendia w roku akademickim 2013/2014. Dodatkowo od nowego roku studenci otrzymywać będą wyższe stypendia rektora, socjalne i specjalne.

Najwyższe stypendium socjalne na WSPiA wzrośnie do 460 zł. W przypadku stypendium rektora maksymalna stawka będzie wynosić 610 zł.

Stypendia  w Wyższej Szkole Prawa i Administracji obecnie pobiera około 2020 studentów. Wśród nich 1576 osób otrzymuje stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. W przypadku stypendium rektora pomocą objętych jest około 10 procent studentów naszej uczelni.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji otrzymała w tym roku rekordową dotację z budżetu państwa na stypendia dla swoich studentów. Jest to ponad 8 mln 760 tys. zł. W ubiegłym roku uczelnia na pomoc materialną dla studentów otrzymała ponad 6 mln 700 tys. zł. Dodatkowe 2 mln zł pozwoliły na objęcie systemem stypendialnym jeszcze większej liczby studentów WSPiA, a także wypłatę dodatku stypendialnego i podwyższenie stawek stypendiów. Dzięki temu znaczna część studentów może studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji za darmo.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama