Zdjęcie: Materiały WSPiA

Agata Lizak, studentka prawa na WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, rozłożyła konkurencję na łopatki podczas dwóch prestiżowych konkursów prawniczych: „Acta non Verba” i „Santander Art & Culture Law Review”.

Agata Lizak, studentka V roku prawa, zajęła pierwsze miejsce w dwóch ogólnopolskich prestiżowych konkursach. Pierwszy z nich to „Acta non Verba”, którego organizatorem byli katowicka kancelaria KNTM, wydawnictwo Beck oraz stowarzyszenie ELSA.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie eseju na jeden z wybranych tematów dotyczących prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego.

Studentka WSPiA napisała pracę z zakresu prawa zamówień publicznych, którą doceniło jury konkursowe. Warto zaznaczyć, że oceniana była nie tylko zawartość merytoryczna pracy, ale także poprawność językowa, klarowność i spójność wypowiedzi oraz umiejętność posługiwania się dorobkiem orzecznictwa sądów polskich i doktryny.

Za zwycięstwo, oprócz nagrody pieniężnej, Agata Lizak otrzymała także możliwość płatnej praktyki studenckiej oraz stażu zawodowego w kancelarii KNTM. 

Drugi konkurs zorganizowany został w Bydgoszczy przez „Santander Art & Culture Law Review”. W tym przypadku zadaniem uczestników było przygotowanie glosy, czyli naukowego komentarza do orzeczenia sądowego zawierający jego analizę, do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków na Listę Skarbów Dziedzictwa.

W kategorii studentów studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji uczelni publicznych i niepublicznych najlepsza również okazała się Agata Lizak. Zwycięskie glosy zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym organizatorów konkursu.

Agata Lizak od początku studiów mocno angażuje się w działalność naukową, uczestniczyła w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach, konferencjach i seminariach naukowych. W ub. r. akademickim studentka WSPiA została stypendystką ministra nauki i szkolnictwa Wyższego. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe m.in. publikacje w czasopismach naukowych.

Agata Lizak jest także dwukrotną zwyciężczynią organizowanego przez WSPiA Dyktanda Rzeszowskiego.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama