Fot. GDDKiA Rzeszów. Na zdjęciu budowa S19 Świlcza - Rzeszów
Reklama

Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otworzył koperty z ofertami firm, które chcą stworzyć koncepcję programową dla 75-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Babica – Barwinek (granica państwa). Do przetargu stanęło 18 firm.

Przetarg podzielono na cztery zadania. Pierwsze dotyczy koncepcji na odcinek Babica – Domaradz (23 km), drugie na Domaradz – Miejsce Piastowe (22 km), trzecie Miejsce Piastowe – Dukla (10 km) i ostatnie Dukla – Barwinek (18 km).

– Kolejnym etapem będzie ocena ofert a następnie zbadanie czy wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu – poinformowała nas Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Koncepcje mają zawierać m.in. analizę i prognozę ruchu na danym odcinku, różne warianty rozwiązań technicznych planowej drogi, opinię geotechniczną oraz dokumentację geologiczno-inżynierską. Koncepcje mają pomóc drogowcom w wyborze dokładnego zakresu planowanych robót i kosztów, które są z tym związane.

Łącznie w przetargu oferty złożyło 18 firm. Na pierwszy odcinek GDDKiA ma 8 ofert. Kwoty wynoszą od 10,9 do 18,9 mln zł, na drugi odcinek jest 14 ofert – kwoty od 7,9 do 16,1 mln zł. W przypadku trzeciego odcinka także jest 14 ofert – kwoty od 4 do 7,3 mln zł. 13 ofert złożono na ostatni odcinek. Kwoty wahają się pomiędzy 6,7 a 15,2 mln zł.

Firmy mogły składać oferty na wszystkie cztery zadania, ale ostatecznie do realizacji dostaną maksymalnie dwa, na które złożyli najkorzystniejsze oferty. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę będą brane cena (60 pkt.) i kryteria pozacenowe (40 pkt.).  

Na zaprojektowanie koncepcji programowej S19 pierwszego zadania zwycięzca będzie miał 29 miesięcy, na drugie zadanie termin wynosi 25 miesięcy, w przypadku trzeciego to 22, a na czwarte – 25 miesięcy.

Na całej długości 75-kilometrowego fragmentu „ekspresówki” Babica – Barwinek  powstaną trzy tunele (ich łączna długość to ok. 4,65 km), 42 estakady o długości ponad 15 km oraz przejścia dla zwierząt. Droga będzie miała cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku.

S19 jest częścią szlaku Via Carpathia, który ma połączyć północ i południe Europy – Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym – z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce droga ma liczyć łącznie niecałe 700 km i przebiegać drogami S8 i S19.

Podkarpacki odcinek S19 będzie liczył ok. 170 km. Kilka tygodni temu rząd PiS zdecydował, że na realizację Via Carpathia przeznaczy 21 mld zł. To flagowy projekt transportowy rządu Beaty Szydło.

Na Podkarpaciu dotychczas wybudowano dwa fragmenty S19 – 7,5 km ze Stobiernej do Rzeszowa oraz 4,4 km z Rzeszowa do Świlczy. W budowie jest 6-kilometrowy odcinek Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) i 12-kilometrowy łączący Sokołów Małopolski ze Stobierną. Oba mają być gotowe jeszcze w tym roku.

W styczniu br. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Promost Consulting i IRP Biuro Projektów na koncepcję 10-kilometrowego odcinka Rzeszów Południe (Kielanówka) – Babica. Obie firmy mają 19 miesięcy na przygotowanie koncepcji. Wartość umowy na ten odcinek wynosi ponad 6 mln zł.

GDDKiA przewiduje, że S19 z Rzeszowa do Barwinka powstanie do 2023 r.

Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: