Reklama

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych. Są to jedyne takie studia na Podkarpaciu prowadzone wspólnie przez WSPiA oraz Politechnikę Rzeszowską pod patronatem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rekrutacja potrwa do końca grudnia 2013 r.

Studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Jak tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt, dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji WSPiA są to studia skierowane nie tylko do urzędników administracji państwowej.

– Skorzystać z nich będą mogły zarówno do osoby, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujące oferty po stronie wykonawców. Absolwenci tych studiów nabędą wiedzę pozwalającą im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych – tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt. Dodaje, że jest to bardzo ważne, jeśli weźmiemy po uwagę zbliżającą się nową perspektywą finansową UE i ogromne środki, jakimi dysponować będzie Polska.

Zajęcia prowadzone będą tak, aby ich słuchacze uzyskali zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Program studiów został tak opracowany, aby w możliwie szczegółowy sposób przedstawić problematykę zamówień publicznych. Znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Prowadzić je będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, nauczyciele akademiccy z WSPiA i Politechniki Rzeszowskiej oraz doświadczeni praktycy mający doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Studia będą miały charakter interdyscyplinarny.

Studia z zakresu Zamówień Publicznych przygotowane zostały wspólnie przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji i Politechnikę Rzeszowską na podstawie porozumienia podpisanego w październiku 2013 r. Jest to jeden z nielicznych przykładów współpracy uczelni publicznej i niepublicznej na Podkarpaciu. Pozwoli ona na profesjonalne kształcenie kadr zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych prowadzona jest w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, pokój Nr 9.

Więcej informacji na temat studiów z zakresu Zamówień Publicznych można znaleźć na stronie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (www.wspia.eu) w zakładce Studia Podyplomowe.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: